Levendigheid –
Cité Versailles

Myrthe Coenen

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Urbinat

promotoren
Paul Wauters
Annelien Grandry
Raf Ilsbroekx

LEVENDIGHEID – CITE VERSAILLES

In het kader van het Europees project Urbinat doe ik ontwerpend onderzoek naar hoe Cité Versailles, door toevoegingen en aanpassingen, kan omgevormd worden tot een duurzame, inclusieve en leefbare wijk. Deze toevoegingen en aanpassingen die ik ontwerp, bieden een waaier aan nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor de wijk en zijn bewoners.

Vandaag is Cité Versailles een vergeten wijk in het noorden van Brussel. De royaal uitgesmeerde publieke ruimte tussen de hoge sociale appartementsblokken is onherbergzaam. Ze is niet uitnodigend en buurtbewoners vermijden ze zelfs. Criminaliteit duwt een negatieve stempel op de wijk. De wijk functioneert als een eiland.

Niemand van buiten de wijk betreedt het eiland. Een nieuwe healthy corridor verbindt Cité Versailles met omliggende wijken, faciliteiten en NBS (nature based solutions). Zo ontstaat een levendig netwerk met Cité Versailles als centraal verbindingspunt. De healthy corridor leidt langs het nieuwe centrale plein in de wijk: het kloppend hart voor allerlei activiteiten. De bestaande wijkwerking voor kinderen, jongeren en ouderen krijgt nieuwe kansen voor activiteiten en een breed publiek. Twee bestaande gebouwen bakenen het plein af samen met omzomende bomen. Het plein is half overdekt. In de wand van het plein bevindt zich een nieuw polyvalent atelier met daar tegenover het affordances element. De flexibele constructies nodigen uit om ze te gebruiken en te ontdekken. Centraal gelegen in het vitaliteitsnetwerk groeit het plein uit tot een positief herkenningspunt van de wijk waar mensen graag vertoeven.

Contact

Myrthe Coenen
myrthe.coenen@gmail.com

CL1R1SZ