Stadsleven

Moujan Firouzeh Nejad

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
STADSLEVEN

promotoren
Dirk Janssen
Christiaan Mys

STADSLEVEN

Men streeft steeds naar een autovrije stad met meer aandacht voor publieke ruimte en groen. Door een beter openbaar vervoer netwerk zal er in de toekomst minder auto’s nodig zijn en zal het parkeren verschoven worden naar de rand van steden. Hierdoor komt er een grote hoeveelheid aan ruimte vrij. De opdracht bestaat uit de herbestemming van deze ruimtes.

De Turnhoutsebaan vormt de hoofdstraat van Borgerhout en dient als een doorgangsweg voor het opkomend stadsverkeer vanuit Ringland. Dichtbij de Turnhoutsepoort en Ringland bevindt zich een bovengrondse parkeerplaats. Deze plek vormt een overgangszone van de buitenstad naar de drukke binnenstad. Door zijn strategische ligging is dit een ideale plaats om te hervormen tot een betere plek met meer verblijfskwaliteit.

Borgerhout streeft om een aantrekkelijke leefomgeving te zijn voor wie hier werkt, woont of op bezoek komt. Kwaliteitswonen in de stad is dan ook een van de grote opdrachten. Veel verkeer in nauwe straten zorgt voor een sterk verhoogde concentratie vuile lucht. Voldoende open ruimte, meer groen en het heraanleggen van de Turnhoutsebaan zal een oplossing bieden tegen het luchtvervuilingsprobleem. Hiernaast werd er in 2009 aangetoond dat er een capaciteitsprobleem in het onderwijs dreigt. Om dit vraagstuk aan te gaan, heeft de stad de noodzaak tot uitbreidin- gen van haar schoolpatrimonium aangegerepen om scholen bij te bouwen, hierbij is een goede samenwerking tussen de stadsontwikkeling en algemeen onderwijsbeleid essentieel.

Voor een goede vorm bij de stadsontwikkeling en om antwoord te bieden op de opgenoemde uitdagingen, maakt de volgende ontwerpopgave deel uit van de masterproef; De herbestemming van de parkeerplaats tot een nieuw publiek plein, scholenbouw, woningbouw en de uitbreiding van het metronetwerk.

Bekijk meer: www.streamable.com/oy

Contact

Moujan Firouzeh Nejad
mojanfirou@gmail.com

CL1R1SZ