De Mobiliteitshub, het station van morgen

MILO KEUNEN

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker,
Raf Ilsbroekx

DE MOBILITEITSHUB, HET STATION VAN MORGEN

De voornaamste ambitie van deze thesis bestaat erin om een visuele oefening te maken die de transitie naar een gedeeld mobiliteitssysteem vormgeeft. Als ontwerpopgave is er een scenario uitgewerkt dat inzet op de potentie van de mobiliteitshub. Deze legt de basis voor een efficiënt mobiliteitsstyteem en een veerkrachtig ruimtegebruik. Als projectgebied is er gekozen voor de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen waarbij de corridor in Deurne-Zuid wordt gebruikt als casestudy.

Het doel van deze thesis is om, via ontwerpend onderzoek, de mogelijkheden en de meerwaarde van een gedeelde mobiliteit aan te tonen met behulp van het ruimtelijk concept rond de mobiliteitshub. In het eerste deel worden de resultaten van een bondig empirisch onderzoek in kaart gebracht naar de huidige mobiliteitsproblematiek. Deze onderbouwt de motivatie om ons huidig mobiliteitssysteem in vraag te stellen en te kiezen voor een collectieve manier van verplaatsen. De thesis identificeert daarna potentiële ontwikkelingen die in synergie met elkaar de transitie naar een gedeeld mobiliteitssysteem kunnen ondersteunen.

Vanuit geanalyseerde data en plaatselijke observaties wordt er in het tweede gedeelte onderzocht hoe de leefomgeving, de mobiliteit en de bijhorende leefbaarheid zich vandaag weerspiegeld in onze verkeersruimte. De focus ligt daarbij in de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen waarbinnen een corridor in Deurne-Zuid wordt geselecteerd als ruggengraat voor deze transitie.

Finaal worden de resultaten van de analyse en de literatuurstudie gekoppeld aan het ontwerpend onderzoek. Het ruimtelijk concept van de mobiliteitshub krijgt hier een centrale rol toegewezen die, verspreid over de corridor, wordt uitgewerkt in vier ruimtelijke ontwerpen met elk hun eigen karakter.

Het ontwerpend onderzoek concludeert dat de integratie van de mobiliteitshub in ons stedelijk weefsel als een efficiënt instrument kan dienen. Het vormt een potentiële hefboom dat een waardevol schakelpunt vormt tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de mobiliteitsplanning. Met de daaropvolgende aanbevelingen hoopt de thesis als inspiratie kan dienen om zo een bijdrage te leveren voor een bereikbaar, leefbaar en veerkrachtig mobliliteitssysteem.

Contact

Milo Keunen
milokeunen@hotmail.com

CL1R1SZ