Ilha do Joaneiro:
From living in the grey
to living in colour

Michelle Vennekens

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
ISTT Suriname Brazilië

promotoren
Johan De Walsche
Marleen Goethals
Lula Marcondes
Mucio Vasconcellos

ILHA DO JOANEIRO:
FROM LIVING IN THE GRAY
TO LIVING IN COLOUR

In het kader van de Internationale Studio – Territories in Transition, ging het onderzoek in de masterproef over mogelijke interventies daar waar transformaties zouden plaatsvinden, en hoe die interventies de levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Dit onderzoek bevat enerzijds, de studie van de transformaties die plaatsvinden in de favela Ilha do Joaneiro in Recife, Brazilië. Anderzijds voorziet het in mogelijke strategieën en mechanismes voor een socio-ecologische ontwikkeling. Dit onderzoek verdiept zich voornamelijk in de levendige Rua Nova, de centrale straat, waar transformaties een groot impact hebben op de leefomstandigheden van de gehele gemeenschap.

De Internationale Studio “Territories in Transition” bevat een buitenlandse stage, bestaande uit een lokale workshop in de favela in samenwerking met UNICAP als startpunt voor deze masterproef. Ilha do Joaneiro heeft zowel problemen als potentieel. Gedurende deze studie probeerde ik te kijken naar de problemen die voortvloeiden vanuit de bestaande toestand en zocht ik naar een praktische en goede oplossing. Hier wordt gezocht naar hoe we de leefomstandigheden in de favela kunnen verbeteren door gebruik te maken van efficiënte ingrijpmethodes daar waar een transformatie reeds ging plaatsvinden. Dit resulteert in een toolbox die aanzet tot stedenbouwkundige en architecturale ingrepen. Elke interventie is zo ontworpen dat ze gebruikt kan worden doorheen de gehele favela. Dit resulteert in een levendige buurt waar veiligheid en sociale interactie prioriteit zijn. De motivatie achter dit onderzoek is het niet aannemen dat een informeel district gereduceerd wordt als een onaangename plaats, zoals vaak gedaan wordt door ‘buitenstaanders’, net zoals dat de ontwikkeling van het district niet ad hoc dient te gebeuren. In deze masterproef wordt er op zoek gegaan naar dat potentieel en de kleine momenten tijdens de ontwikkeling van een gemeenschap.

Contact

Michelle Vennekens
mvennekens@hotmail.com

CL1R1SZ