MYOSO

Merve Özdamar

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul
Maite Mallentjer

MYOSO

Een product dat draait rond het verbeteren van kwaliteit van leven van de ouderen.

MYOSO is een product dat ouderen gaat ondersteunen in twee fases, nl. ‘het verhuis’ en ‘het wonen in een woonzorgcentrum’. Het bestaat uit een fysieke product voor de ouderen en een applicatie voor familieleden en zorgmedewerkers.

Met MYOSO wordt er tijdens de overgangsfase getracht om de vooroordelen die de ouderen hebben over het wonen in een woonzorgcentrum weg te werken en de ouderen te laten uitkijken om te wonen in een WZC.

In het woonzorgcentrum zelf  zal de oudere met de lichtmodus wakker worden met een wake-up light en gaan slapen met een fall-a-sleep light. Doorheen de dag zal de oudere herinnerd worden over de dagindeling. Elke specifiek activiteit dat die dag gepland is, is gekoppeld aan een bepaalde kleur en dat kleur zal het product schijnen. Door het product over te schakelen naar de fotomodus kan de oudere foto’s bekijken.

De familieleden kunnen door middel van de applicatie, de dagindeling van de oudere bekijken en ook aanvullen met datum en tijdstip van het bezoek. Daarnaast kunnen de familieleden foto’s doorsturen naar het fysieke product. Hiermee zal de oudere toch nog in contact kunnen blijven met de geliefden.

De zorgmedewerkers kunnen eveneens door middel van de app de dagindeling van de bewoner bepalen zodat de oudere zich meer bewust is van de dagindeling. Daarnaast kunnen de zorgmedewerkers ook foto’s sturen naar het product. De zorgmedewerkers kunnen door middel van de applicatie informatie over de bewoner uitwisselen en wordt er data opgeslagen over hoe eenzaam de betreffende bewoner is.

 

Contact

Merve Özdamar
ozdamarmerve@gmail.com

CL1R1SZ