Vitalux Optimalisatie van brandbestrijding en slachtofferbegeleiding

maxime crevits

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotor
Johan Neyrinck

Vitalux Optimalisatie van brandbestrijding en slachtofferbegeleiding

 

Binnen deze masterproef werd er onderzocht hoe we slachtoffers kunnen begeleiden in een gebouwbrand om het aantal dodelijk slachtoffers te beperken. Daarnaast wordt er een manier gezocht om het situatiebeeld van de brandweermannen te verbeteren.

Tot op heden worden de slachtoffers niet ondersteund bij het nemen van belangrijke beslissingen in een noodsituatie. Vandaag de dag zien we dat het verloop van een brand veel ingewikkelder wordt. Voor de brandweer resulteert dit in het feit dat het moeilijker wordt om een inschatting te maken van de situatie. µ

Na een maandenlang productontwikkelingsproces is ‘Vitalux’ tot stand gekomen. Een signalisatietoestel dat het evacuatieproces van de slachtoffers versnelt. Het concept is een combinatie van een detectiesysteem en een begeleidend systeem. De nodige parameters die opgemeten worden door het detectiesysteem worden verzameld en gebundeld in een applicatie die toegankelijk is voor de brandweer. Een overzichtelijk 3D-beeld van de omgeving moet de manschappen in staat stellen binnen de 60 seconden tijd een situatiebeeld van het brandscenario op te stellen. Dit ondersteunt hen bij de opstelling van een tactiek.

Door de slachtoffers op een correcte manier te informeren en te begeleiden kan het menselijk gedrag gestuurd worden. Het creatieve denkproces resulteert in een product die de manier van evacueren moet beïnvloeden.

Contact

Maxime Crevits
Maxime_crevits@hotmail.com 

CL1R1SZ