50 jaar engagement: binnen het architectenberoep en een veranderende maatschappij

Maxim Goncharov

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
Vlaamse Architectuur,
nieuwe perspectieven

promotoren
Lara Schrijver 
Sofie De Caigny

50 jaar engagement: binnen het architectenberoep en een veranderende maatschappij

 

Architectuur is een breed en omvangrijk begrip waarvan de betekenis niet altijd eenduidig is, wat ook gezegd kan worden over het architectenberoep. Binnen ons -relatief kleine- Vlaamse landschap stijgt de complexiteit op
vlak van maatschappelijke en ruimtelijke problematieken exponentieel. 

Daarom ga ik met deze thesis op zoek naar antwoorden in verband met de rol van de architect. Ik onderzoek het engagement van de architect die een
bijdrage wilt leveren aan de Vlaamse maatschappij. Vertrekkend vanuit mijn eigen perspectief en —beperkte— ervaring plooi ik het engagement van de
architect open aan de hand van vijftig jaar literatuur zoals de ‘Architectuurboeken Vlaanderen’, het Vlaams bouwmeesterschap en film. De structuur van dit onderzoek wordt uitgevoerd in drie fases: een kantelmoment rond de jaren ’70, de invloed van het kantelmoment op ons hedendaagse architectuurmilieu en een projectie in de toekomst. Tijdens het kantelmoment onderzoek ik welke zaken aanleiding geven tot het ontstaan van de ‘geëngageerde architect’. Hierna wordt gekeken welke invloeden deze periode heeft uitgeoefend op het architectenberoep. Aanvullend worden enkele cruciale veranderingen op vlak van beleid besproken. Als afsluiting
wordt een open debat gestart over de toekomstige rol en evolutie van het beroep.

Contact

Maxim Goncharov
gonch.maxim@gmail.com 

CL1R1SZ