VÄRA

Max van der weyden

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul

VÄRA

VÄRA bestaat uit een opbergmodule voorzien van educatieve panelen per psychomotorische fase. De panelen worden vervangen en evolueren mee met de ontwikkeling van het kind. De opbergmodule zorgt voor veiligheid, orde en bewegingsruimte in het babypark. De educatieve panelen zorgen voor een actieve ondersteuning van de zelfstandige cognitieve- en motorische ontwikkeling. VÄRA is gemaakt van uitsluitend hernieuwbare of herbruikbare grondstoffen.

VÄRA is een ontwikkelingsondersteunend babypark module voor kinderen van 3 tot 18 maanden. Het product bestaat uit een opbergmodule voorzien van educatieve panelen per psychomotorische fase. De opbergmodule zorgt voor veiligheid, orde en bewegingsruimte in het babypark. De educatieve panelen zorgen voor een actieve ondersteuning van de zelfstandige cognitieve- en motorische ontwikkeling. De educatieve panelen zijn ontworpen op basis van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelings richtlijnen en de gehanteerde pedagogie van de montessori-methode. Het kind wordt aangemoedigd om zelfstandig te spelen, dit verbeterd zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. De zuigeling leert al spelend experimenteren en probleemoplossend denken. De gebruikte leerprincipes leveren een goede basis voor de toekomstige educatie. Op fysiek vlak wordt de fijne- en grove motoriek gestimuleerd, de spieren worden versterkt. De opbergmodule zorgt voor orde in het park. Dit creëert veiligheid, een goede prikkel balans en meer bewegingsruimte ten opzichte van het traditionele gebruik van een babypark. De aankoop zal voordelen opleveren voor de ouders. Naast het feit dat ze een goed ontwikkeld kind opvoeden. Zal er dankzij de attributen tijd worden gecreëerd. De attributen verlengen de concentratieboog, met andere woorden de duratie van zelfstandig spelen. De gewonnen tijd neemt dagelijks een druk van de schouders voor jonge ouders. De geoptimaliseerde veiligheid zorgt voor een betere gemoedsrust. Orde in het park zorgt voor orde in het interieur. Ten slotte sluit dit product aan bij de levensstijl rondom duurzaam leven.

 

Contact

Max van der weyden
vanderweyden.max@gmail.com

CL1R1SZ