Herdenking in de stedelijke context

Max Van Broeck

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck 
Maxime Szyf

Herdenking in de stedelijke context

 

Memor is een modulaire herdenkingszitbank die de mogelijkheid biedt om, los van de traditionele begraafplaats, bezinningsplekken te creëren in de openbare ruimte. Het herdenkingselement is geïntegreerd in de rugleuning, waardoor men letterlijk en figuurlijk ruggensteun krijgt van een overleden persoon. Op elk latje van de rugleuning wordt de naam en datum van een overleden persoon gegraveerd. Daarnaast wordt er een NFC-chip geïntegreerd waarmee men toegang heeft tot een digitaal herdenkingsprofiel.

Memor is een modulaire herdenkingszitbank waarmee de mogelijkheid geboden wordt om, onafhankelijk van de traditionele laatste rustplaats, bezinningsplekken te creëren in de openbare ruimte. Door het herdenkingselement als onderdeel van de rugleuning van de bank te implementeren krijgt men letterlijk en figuurlijk ruggensteun van een overleden person. Op elk latje wordt de naam en datum van een overleden persoon gegraveerd.

Bovenaan in het latje zit een NFC-chip verwerkt waarmee men toegang heeft tot een digitaal herdenkingsprofiel dat gebruikers in staat stelt herinneringen te verzamelen en te delen. Hierdoor wordt herdenking niet langer beperkt tot een grafsteen met een inscriptie, maar omvat het een product dat opgaat in het leven zelf, met een functionaliteit die bijdraagt aan het welzijn van anderen en aan de openbare ruimte.

Memor is een herdenkingsproduct dat het concept van rouw en herdenking herdefinieert. De zitbank nodigt uit tot reflectie en bezinning, terwijl het harmonieus samensmelt met de omgeving. Memor maakt van rouw een tijdloze eerbetuiging aan het leven.

CL1R1SZ