KiDO

Maud Gruyters

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
 Paul Bailleul
Kristel Van Ael
Ann Timmermans

KIDO

In een wereld die draait rond volwassenen, zet KiDO kinderen aan het stuur. KiDO is een product-dienstcombinatie die de band tussen kinderen en hun gedetineerde ouder versterkt. De product-dienst streeft ernaar de hechting tussen het kind en de gedetineerde ouder te verbeteren, het trauma van het kind te verminderen en de veerkracht van het kind te versterken. KiDO brengt kinderen en gedetineerde ouders samen, ondanks hun afstand.

KiDO bestaat uit twee toestellen, een applicatie en zes verschillende soorten kaarten. Er is één toestel voor het kind en één toestel voor de gedetineerde ouder. Met deze toestellen kunnen het kind en de ouder naar elkaar bellen. Met behulp van het toestel kan de ouder audiofragmenten opnemen op de ‘Jij, ik, wij!-kaarten’, die het kind thuis kan beluisteren met zijn toestel. Wanneer het kind of de ouder met het toestel bezig zijn, licht de ring van het andere toestel op. Zo weten het kind en de ouder wanneer de andere met het toestel bezig is.

De kiDO applicatie is enkel voor gedetineerde ouders. Op deze applicatie vinden de ouders een overzicht aan audiofragmenten die hun inspireren voor het opnemen van ‘Jij, ik, wij!-kaarten’.

De kaarten verbeteren de hechting, verminderen het trauma en versterken de veerkracht. De blauwgroene kaarten bevorderen de hechting tussen het kind en de gedetineerde ouder. De ‘Jij, ik, wij!- kaarten’ en de ‘Heen en weer!-kaart’ bevatten audiofragmenten van de gedetineerde ouder. Er kunnen opdrachten, recepten, verhalen, schattenjachten, spelletjes, raadsels en nog zoveel meer opstaan. Kinderen van gedetineerden verdwalen soms in hun gedachten, innerlijke conflicten en herinneringen.

De ‘Ditjes en Datjes!’- en ‘Vraag maar raak!- kaarten’ geven een antwoord op de vragen en de bezorgdheden van deze kinderen. De ‘Doe maar op!-kaarten’ stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze reiken kinderen de vaardigheden aan om hun potentieel te ontdekken en zichzelf te ontplooien. De ‘Prijs je rijk!-kaarten’ prijzen de persoonlijke groei.

CL1R1SZ