stappen naar een autovrije stad, potentiële inrichting van een stadswijk na introductie van de zelfrijdende auto

Masha Bossaerts

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker 
Raf Ilsbroekx

STAPPEN NAAR EEN AUTOVRIJE STAD, POTENTIELE INRICHTING VAN EEN STADSWIJK NA INTRODUCTIE
VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO

 

De stedelijke problemen in verband met congestie, milieu, klimaat, ruimte schaarste, … worden in de masterproef gekoppeld aan nieuwe kansen die ontstaan wanneer het toekomstige verkeer zelfrijdend wordt. De verschillende vervoersmiddelen worden herschikt waarbij ruimte vrijkomt voor nieuwe invullingen. De masterproef exploreert een meer kwalitatieve en klimaat robuuste inrichting van het openbaar domein in de Antwerpse wijk Zurenborg. De uniforme straatindeling maakt plaats voor een raamwerk van verschillende types straten.

Het ontwerpend onderzoek is opgebouwd uit vijf hoofdstukken die samen een toolbox vormen om een fundamentele herinrichting mogelijk te maken van het huidige mobiliteitssysteem en het openbaar domein in de stad. Er wordt niet gewerkt naar één toekomstbeeld maar rekening gehouden met de twee variabelen diensteneconomie en technologie doorbraak. Er zijn met andere woorden vier scenario’s opgebouwd.

Een performante spoornetwerk, lokale mobiliteitspunten, parkeerautomaten, basistoegankelijkheid voor individueel vervoer en een ontvlechting van straatinrichtingen worden samen toegepast teneinde een meer kwalitatieve en klimaat robuuste inrichting van het openbaar domein in stedelijke wijken te kunnen implementeren.

De wijkstraten van 12 meter breedte worden ingericht met een voetpad van een halve straatbreedte, een ontharde en beplante zone van een kwart straatbreedte en een gedifferentieerde type indeling van een kwart straatbreedte. De pick-up-straat is ingericht met een fietsroute die kortstondig toegankelijk is voor autoverkeer voor het oppikken en afzetten van passagiers. De fietsstraat is uitgerust met een brede fietsstrook. De flaneerstraat is volledig verkeersvrij.

Contact

Masha Bossaerts
masha.bossaerts@gmail.com

CL1R1SZ