Een critical design wearable rond staargedrag

Marthe Coenen

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

onderzoek

promotoren
Kristof Vaes
Muriel De Boeck

Een critical design wearable rond staargedrag

Een onderzoek over de verschillende sociale impact van een product op mannen en vrouwen. Het product is ontworpen om de problematiek rond staargedrag aan te kaarten. Door critical design hierbij als methode te gebruiken ontstaan er extreme reacties, die geanalyseerd werden om een besluit te vormen. Door het concept verder uit te werken als een campagne en hierbij een video te maken, wordt er een breed publiek bereikt.

Tijdens deze masterproef werd er een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende sociale impact van een critical design wearable. Hierbij werden vooral de verschillen tussen mannen en vrouwen bekeken. Er werd vertrokken vanuit de problematiek seksuele intimidatie, waarna er gekozen is om te specifiëren op staargedrag. Het concept is ontworpen om deze problematiek aan te kaarten, om zo op langeretermijngedragsveranderingen te bekomen.

Door te ontwerpen aan de hand van critical design werd het mogelijk extreme reacties uit te lokken en deze te analyseren, om een conclusie te vormen over de perceptie en sociale aanvaardbaarheid van mannen en vrouwen tegenover het product en de technologie. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een observatie en een online vragenlijst. 

CL1R1SZ