Dat boeit niet, mevrouw!
Een participatief waarderingstraject in een niet-collectiebeherende organisatie.

Marijke Van Eekert

Master Erfgoedstudies
2021 — 2022

ontwerp

promotor
Marc Jacobs

Dat boeit niet, mevrouw!
Een participatief waarderingstraject in een niet-collectiebeherende organisatie.
 

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of een participatief waarderingstraject ook ingezet kan worden in niet-collectiebeherende organisaties om te komen tot een gedragen erfgoedbeleid binnen de organisatie.

Het gaat om organisaties die niet als oogmerk hebben om een erfgoedcollectie te bewaren en/of beheren zoals bedrijven, scholen, verenigingen, …  maar die vaak doorheen hun geschiedenis een collectie hebben opgebouwd die betekenis kan hebben voor diegenen verbonden aan de organisatie. 

Contact

Marijke Van Eekert
marijke.vaneekert@tsmmechelen.net 

CL1R1SZ