Van modernistische school naar huis voor kwetsbare gezinnen en jongeren 

Marie Vanhercke

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Sara Eloy
Iris Van der Schueren

Van modernistische school naar huis voor kwetsbare gezinnen en jongeren 

 

Uit een telling door KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting blijkt dat Antwerpen behoefte heeft aan huisvesting voor kansarme gezinnen. Er is een grote vraag naar noodwoningen voor mensen die buiten het sociale vangnet vallen. Er zijn 910 dakloze kinderen, waarvoor jeugdzorg cruciaal is. Deze masterproef richt zich op ‘t Kiel, met veel sociale woningen, om oplossingen voor woningnood en leefomstandigheden te vinden. Specifiek focus ik mij op de jeugdzorg.

In ’t Kiel staat het modernistische Creatopia-gebouw, ontworpen door architect Emiel van Averbeke. Deze voormalige lagere school bevindt zich centraal in een woonblok en is enkel bereikbaar via twee rijhuizen. Het gebouw heeft een U-vormige opzet rondom een ruime speelplaats, omringd door klaslokalen met brede, goed verlichte gangen. Deze factoren maken dit gebouw geschikt voor transformatie tot sociale woningen en een jeugdzorgafdeling met gemeenschappelijke voorzieningen.

Deze masterproef richt zich specifiek op jeugdzorg, waarbij een woning wordt ontworpen voor zes jongeren van 15 tot 18 jaar. Deze jongeren kunnen in een veilige leefomgeving verblijven onder toezicht van een zorgverlener. De collectieve tuin fungeert als centraal oriëntatiepunt voor alle bewoners. Elke jongere beschikt over een eigen slaapkamer, gezien het belang van privacy voor adolescenten. Sociale controle blijft echter essentieel, waardoor telkens twee jongeren een badkamer delen. Om deze controle te waarborgen, is er ook een vide in de woning geïntegreerd. De slaapkamers zijn voorzien van multiplex en ontworpen met warme materialen. De kasten, deuren en gordijnen hebben een warme gele tint, die een levendige sfeer creëert. De wanden hebben aanpasbare wandpanelen, waardoor de inrichting flexibel blijft. Strategisch geplaatste openingen in de muren doorbreken de indruk van lange gangen en creëren een open sfeer.

Op deze manier zal Creatopia gebruikt worden om woningen voor kansarme gezinnen en jongeren te creëren, en zo bijdragen aan een inclusieve en levendige gemeenschap. Door het gebouw slim te herbestemmen, wordt een dringende behoefte vervuld en een positieve impact gemaakt op deze buurt.

Contact

Marie Vanhercke
marievanhercke@gmail.com 

CL1R1SZ