Herbestemming van leegstaande panden tot ontmoetingsplek en cohousing

Margot Vancoppenolle

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotor
Margo Annemans

Herbestemming van leegstaande panden tot ontmoetingsplek en cohousing

 

Leegstand is een groeiend probleem in steden en dorpen. In mijn masterproef herbestem ik twee lege panden op de Grote Markt in Vilvoorde tot een ontmoetingsplek/coworking voor jongeren en een collectieve huisvesting die gericht is op kinderen. 

Leegstand is een groeiend probleem in steden en dorpen. Het kan leiden tot aftakeling van gebouwen en buurten, wat op zijn beurt weer negatieve gevolgen heeft voor de sociale cohesie en economie van de omgeving. Gelukkig zijn er verschillende manieren om leegstand tegen te gaan. Die strategie van herbestemming is er daar één van. In mijn masterproef herbestem ik twee panden op de grote markt van Vilvoorde die al een geruime tijd leeg staan tot enerzijds een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen en jongeren en anderzijds een collectieve huisvesting.

Als onderdeel van mijn masterproef heb ik deze gebouwen onderzocht en ontdekt dat ze vroeger dienst deden als een immokantoor en een kinderdagverblijf. Door de samenstelling, structuur en indeling van de gebouwen, heb ik vastgesteld dat het voormalige immokantoor geschikt is voor een ontmoetingsplek en coworking en het voormalige kinderdagverblijf gepast is voor cohousing en crisisopvang. Het cohousing gebouw heeft een rechthoekige vorm. Hierdoor moet ik creatieve oplossingen bedenken om lange, smalle gangen te vermijden, de rechtlijnigheid te doorbreken en de breedte te accentueren. Het tweede gebouw, aan de rechterkant, vormt een uitdaging vanwege de beperkte hoeveelheid natuurlijk licht die naar binnen valt. Om dit aan te pakken heb ik besloten om meer ramen in het dak te plaatsen, de tweede verdieping open te werken zodat er voldoende licht binnenvalt in de coworking, openingen in het dak te maken achteraan het gebouw waardoor ik gebruik kan maken van een vide om voldoende natuurlijk licht in het midden van het gebouw te krijgen.

Contact

Margot Vancoppenolle
vancoppenollemargot@gmail.com 

CL1R1SZ