Circulair Ontwerpen: Van Hergebruik tot Herbruikbaarheid

Magnim Nandja

Master Architectuur
2023 — 2024

studio
Adapting Re-Use

promotoren
Nicolas Petillon
Koen Heyvaert

Circulair Ontwerpen: Van Hergebruik tot Herbruikbaarheid

 

De Masterstudio Adapting Re-Use liet ons kritisch de eisen van de opdrachtgever voor de herontwikkeling van de Florival site heroverwegen. Dit leidde tot verrassende inzichten en bood ons de vrijheid om de site anders te benaderen. De studio moedigt maximaal hergebruik aan, stimuleert creatief denken over innovatieve integratie van materialen, en richt zich op diepgaand onderzoek en experimentele benaderingen om het potentieel van hergebruik te evalueren.

De Florival-site, een uitzonderlijke industriële locatie omgeven door weelderig groen, is uniek door haar unieke situering in het hart van de Dijlevallei en door de karakteristieke gebouwen die zij herbergt. De site kenmerkt zich door gebouwen die ontwikkeld zijn tot verschillende complexen, wat heeft geleid tot prachtige ensembles op de Florival-site.

Mijn onderzoek richt zich specifiek op een prominent ensemble in het zuidelijke, Vlaamse gedeelte van de site. Dit gebied wordt gekenmerkt door een cohesief geheel van elf diverse gebouwen, die met elkaar verbonden zijn door gemeenschappelijke structurele dragers. De unieke architectonische vormen van de gebouwen zijn een directe reflectie van de historische en functionele context van de gebouwen, wat bijdraagt aan de unieke identiteit van het ensemble.

Ik heb de architectonische en historische waarde van dit ensemble geanalyseerd, met nadruk op hergebruik, ruimtelijke samenhang en multifunctionaliteit. Het doel is om de voormalige productiehallen binnen het masterplan te herbestemmen voor culturele doeleinden. Ondanks de sloopplannen van de eigenaar, POM, geloof ik dat deze structuren waardevol zijn en herbestemmingsmogelijkheden bieden.

In een tijd van materiaalschaarste is het cruciaal om bestaande gebouwen te analyseren en hergebruiken, in plaats van ze te slopen en vanaf nul te beginnen. Mijn onderzoek toont aan dat de structuren op de Florival-site, ondanks de slooplijst, nog steeds potentieel hebben voor hergebruik dat door POM over het hoofd wordt gezien. Ik streef ernaar deze voormalige productiehallen te herbestemmen tot een patrimonium van ruimtes die verschillende functies kunnen huisvesten, gericht op herbruikbaarheid.

Contact

Magnim Nandja
nandja2000@outlook.com 

CL1R1SZ