Gaining by sharing

Lynn De Jonghe

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren
Eva Storgaard

Gaining by sharing

 

Een co-housing project voor jongvolwassenen. 

Vandaag is het voor jongvolwassenen onmogelijk geworden om een woning te kunnen verwerven. De prijzen van woningen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen, er is een steeds stijgende rente en we hebben te maken met een oververhitte woningmarkt.

Het gevolg hiervan is dat er alternatieve leef- en woonpatronen bij jongvolwassenen ontstaan, die nieuwe ontwerp oplossingen vragen.

Deze masterproef bied met een cohousingproject genaamd ‘gaining by sharing’ een nieuwe ontwerp-oplossing. Cohousing is het antwoord wanneer je een woning wil kopen voor een schappelijke prijs, waar je veel krijgt naast je eigen woning en waar je op een betaalbaardere manier kan leven. Bij deze nieuwe ontwerp-oplossing wordt er onderzoek gedaan naar op welke manier een cohousingproject voor jongvolwassenen gecreëerd kan worden zodat het een levendig en sociaal gegeven wordt. Het cohousingproject bestaat uit twee variaties van compacte woonunits: eigen woonunits voor één/twee personen en coliving woonunits voor drie/vier personen. Naast deze compacte woonunits zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimtes: een koffiebar, sportruimte, wasruimte, keuken, eetruimte, ontspanningsruimte, werkruimte, logeerruimte en binnentuin. De woonunits en gemeenschappelijke ruimtes zijn opgedeeld in drie verschillende zones: publiek, semi-publiek en privé, waarin gezocht wordt naar een evenwicht tussen stil en luid.

Kantoorgebouw Securitas gelegen te Kipdorp, Antwerpen is de site waar het cohousing project gerealiseerd wordt. Het gebouw is recent gerenoveerd zonder behoud van de unieke en originele kenmerken. In het nieuwe ontwerp wordt het terug gebracht naar zijn authentiek karakter en krijgt het een hedendaagse bestemming die bijdraagt aan een duurzame samenleving op sociaal en economisch vlak.

Contact

Lynn De Jonghe
dejonghelynn@icloud.com 

CL1R1SZ