Fenix

Luna Lemarinel

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors 

promotoren
Paul wauters 

Fenix

 

Herbestemming van de Christus Koningkerk in Heerlen naar een buurthuis. De functie van stedelijke woonkamer op een vloerplaat die uit de grond rijst om de grootsheid van het gebouw beter te kunnen ervaren.

Het gebouw dat ik gekozen heb voor mijn masterproef is de Christus Koningkerk in Heerlen. In het verleden had deze plek een heel prominente maatschappelijke rol in de samenleving en het publieke domein. Met mijn ontwerp zou ik graag deze betekenis opnieuw vormgeven opdat het gebouw terug ten dienste zou staan van de gemeenschap.

Mijn belangrijkste focus is om het modernistische erfgoed te respecteren en de originele beleving van de ruimte te behouden. Daarom is er, zo onopvallend mogelijk, een volume in aangebracht.

De vormgeving hiervan schept de illusie dat het een vloerplaat is die uit de grond rijst. Hierin bevinden zich de geprogrammeerde ruimtes. Volgens de hoogte van het plafond en de ruimtelijke sfeer die daaruit verder vloeit. Bovenop dit volume bevinden zich de ongeprogrammeerde ruimtes. Deze stedelijke huiskamer verschaft nieuwe perspectieven op het grootste interieur van het gebouw.

Door de aangebrachte flexibiliteit in combinatie met het respecteren van de aanwezige architectuur, wil ik aantonen dat er een verweving kan gerealiseerd worden tussen het verleden, het heden en toekomst voor de Christus Koningkerk.

Contact

Luna Lemarinel
luna.lemarinel@gmail.com 

CL1R1SZ