Een plek voor ontmoetingen

Luna Claes

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Gouverneur Kinsbergencentrum

promotoren
Paul Wauters 
Annelien Grandry

EEN PLEK VOOR ONTMOETINGEN

De opdracht omtrent het GKC bestaat eruit om de nieuwe werking van het GKC te ver- talen naar de beleving van het gebouw. Verschillende vaste partners en externe partners zullen werkplekken hierin verkrijgen. Belangerijk is een open visie creëren, een ecosysteem opbouwen waarbij iedereen elkaar leert kenen en een betere zichtbaarheid voorzien. Daarnaast zullen er ook producten van het ‘Centrum voor Zorgtechnologie’ tentoon- gesteld worden.

Het GKC is gelegen nabij het UZA en UA Campus Drie Eiken, die binnen het centrum ook vaste partners hebben. Ondanks dat het zich midden in het medisch centrum van Wilrijk bevindt, is het zeer rustig gelegen. Dit maakt het interessant om het centrum meer toegankelijk te maken voor externen. Ik wil dit mogelijk maken door een aangename buitenomgeving te creëren en door een restaurant, sportzaal en polyvalente zaal in het gebouw te brengen. Zo ontstaat er binnenin het centrum een levendige kern. Voor de werknemers van het centrum zelf wil ik een levendige en diverse kantooromgeving ontwerpen. Dit door de bestaande gangen te openen. De creativiteit en spontaniteit van de medewerkers wordt bevorderd door meer variëteit in werkomgeving en ontspanningsmogelijkheden doorheen het gebouw. In deze kantooromgeving heeft iedere partner zijn eigen landschapskantoor waarbinnen deze kan flexwerken en die volledig afgesloten zijn van de gang. Ook zijn er extra landschapskantoor beschikbaar voor toekomstige/externe partners. Elke vleugel die voorzien is voor deze kantooromgeving heeft buiten flexwerkplekken ook o.a. ontspanningsruimtes, (formele en informele) vergaderruimtes, concentratiewerkplekken, phoneboothes, en lockers. Deze worden gedeeld door de verschillende partners waardoor alle werknemers binnen het GKC elkaar kunnen ontmoeten. Ook vind ik het belangrijk dat het GKC een eigen eigen identiteit krijgt en dat het interieur en exterieur elkaar complementeren aangezien dat door de vele hoeken van het gebouw het exterieur zeer vaak van binnenuit ook zichtbaar is. Daarom heb ik mij ook laten inspireren door de kleuren en vormen van het gebouw zelf.

Contact

Luna Claes
lunaclaes@hotmail.com

CL1R1SZ