Het Laar

Lucas Boodts

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
STADSLEVEN

promotoren
Dirk Janssen
Kris Mys

medestudenten
Oscar Van Hulle

HET LAAR

Dit masterproject bevindt zich in het hartje van Borgerhout. Het ontwerp zelf draait rond een hypothetische typologische snede doorheen de Turnhoutsebaan, het Laar en het bouwblok dat de twee momenteel van elkaar scheidt. De snede biedt een alternatief bouwblok dat volledig is opgetrokken uit houtbouw en dat aanvullende groene publieke ruimte voorziet. Verder verzoent het bouwblok de Turnhoutsebaan en het Laar en worden het Laar en de Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw kerk herontwikkeld.

In de studio stadsleven hebben we knelpunten in Borgerhout Intra Muros bestudeerd en zijn we op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen daarvoor. Een gegronde analyse leerde ons dat Borgerhout kampt met overbevolking, woningnood en een groot tekort aan groene ruimte en parkeergelegenheid. Ook de Turnhoutsebaan zorgt voor verkeersoverlast en vormt een psychologische barrière tussen Borgerhout Noord en Zuid. Om die redenen hebben we besloten om als masterproject een nieuwe typologische snede te ontwerpen doorheen de Turnhoutsebaan, het Laar en het bouwblok dat de twee momenteel van elkaar scheidt.

Een eerste ambitie was het maken van een ecologisch ontwerp. Het nieuwe bouwblok voorziet daarom een casco in houtbouw dat flexibel ingevuld kan worden. Om een oplossing te bieden voor de woningnood hebben we de footprint van het bouwblok gewijzigd om meer en grotere woningen te kunnen voorzien dan de huidige situatie. Een grote binnentuin, gelegen bovenop een nieuwe buurtparking, voorziet deze woningen van groene ruimte. De gevels rond de binnentuin vertrappen om het schaalverschil tussen de Turnhoutsebaan en het Laar te verzachten. Het Laar zelf blijft een verhard plein dat flexibel gebruikt kan worden, maar wordt beplant met meer bomen en de kerk wordt letterlijk opengetrokken en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Tot slot behoudt de Turnhoutsebaan haar indeling, maar wordt ze herschikt op een voetganger- en fietsvriendelijke manier.

Deze ambities zijn tot stand gekomen vanuit ons onderzoek en participatie van de buurtbewoners. Kortom wil ons ontwerp op een zo ecologisch mogelijke manier zoveel mogelijk gemeenschappelijke, open en groene ruimte voorzien.

Contact

Lucas Boodts
boodtslucas@icloud.com

CL1R1SZ