Spaces of Transition – Towards an Adaptable Architecture

lucas antonissen

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
Spaces of Transition

promotoren
Mario Rinke
Doug Allard

Spaces of Transition – Towards an Adaptable Architecture

 

In deze studio lag de focus op de zoektocht naar een aanpasbare architectuur. Een architectuur als een intelligente ruïne die de opeenvolgende toe-eigening door verschillende programma’s toelaat. Het eerste semester bestond uit een literatuurstudie rond het thema aanpasbaarheid, casestudies van bestaande projecten, een onderzoek naar materialen, verbindingen en gevelsystemen en tenslotte een synthese in een ontwerpaanzet. In het tweede semester volgde een toepassing van de opgedane kennis in een concreet project.

Deze masterproef situeert zich in Brussel in de gemeente Vorst. Ik koos daarbij voor een projectgebied binnen een nieuw ontwikkeld masterplan van ORG en Bureau Bas Smets met op de kop ervan het centrum voor hedendaagse kunst Wiels. De rest van het gebied wordt gekenmerkt door kleinschalige industrie, enkele beschermde historische panden en een per ongeluk ontstaan moeras dat zich heeft ontwikkeld tot geliefd natuurgebied van vele Vorstenaars. De eigenlijke site ligt meteen naast dit moeras. Aan de oost- en westzijde bevinden zich respectievelijk de aangrenzende woonwijk en de treinberm met daarachter een kluwen van sporen. Aan de noordzijde sluit de site aan bij Chassart, één van de beschermde industriële gebouwen.

Het ontworpen volume is een stapeling van drie werelden die elkaar zowel aanvullen als op zichzelf kunnen bestaan. De eerste twee lagen vormen samen een dubbelhoge ruimte die ingevuld kan worden met secundaire mezzanines. Hier sluit het volume ook aan op Chassart om zo op het raakvlak tussen beide gebouwen bijvoorbeeld een school te kunnen onderbrengen. De hoogstgelegen vier lagen zijn ontworpen om zowel woon- als werkfuncties te kunnen herbergen. Tussen deze lagen bevindt zich een tussenruimte die vandaag nog als parking gebruikt zal worden, maar nadien een genereus verhoogd plein kan worden. Een dure en nadien onderbenutte ondergrondse parkeergarage wordt zo overbodig. Het aanpasbaar frame bestaat uit een grid van kolommen en balken, een grotendeels externe circulatie en een multifunctionele dubbele gevel die zowel secundaire circulatie, wintertuinen als bijkomende binnenruimte kan herbergen.

CL1R1SZ