Van Stadsschouwburg tot cultuurcentrum:  haalbare kaart of utopie

Luca Bohez

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris Van der Schueren
Sara Eloy

Van Stadsschouwburg tot cultuurcentrum:  haalbare kaart of utopie

 

De Stadsschouwburg van Antwerpen, een historisch cultuurcentrum, staat centraal in een debat over sloop versus herbestemming. Mijn ontwerp beoogt het gebouw te behouden en nieuw leven in te blazen. Herbestemming biedt kansen om het erfgoed te waarderen en stedelijke dynamiek te bevorderen. Door diverse functies en open, uitnodigende ingangen te integreren, ontstaat een levendige ontmoetingsplek die de culturele identiteit van Antwerpen versterkt en de sociale vitaliteit bevordert.

De Stadsschouwburg van Antwerpen is een belangrijk historisch cultureel centrum, een plek waar cultuur en gemeenschap samenkomen. Plannen om de Stadsschouwburg te slopen hebben een levendig debat aangewakkerd over de toekomst van het gebouw. Dit onderstreept de wens van de gemeenschap om het gebouw te herbestemmen in plaats van te slopen. Het herbestemmen van deze locatie, het onderwerp van mijn masterproef, biedt een kans om een omgeving te creëren die niet alleen het erfgoed opwaardeert, maar ook de stedelijke dynamiek bevordert en de culturele identiteit van Antwerpen versterkt.

Bij het ontwikkelen van een passende herbestemming voor de Stadsschouwburg onderzocht ik hoe de architectuur en inrichting van het gebouw kunnen bijdragen aan het welzijn en de culturele ervaring van de bezoekers. De voorziening van diverse toegankelijke functies, zoals een horecazaak, een boekenwinkel en een bibliotheek, dragen bij aan de levendigheid van het gebouw en trekken een breder publiek. Door transparante en uitnodigende ingangen te creëren, wordt de verbinding tussen de Stadsschouwburg en de openbare ruimte versterkt, waardoor een open en dynamische ontmoetingsplek ontstaat.

Door de Stadsschouwburg te herbestemmen, wordt niet alleen een belangrijk historisch gebouw behouden, maar ontstaat ook een nieuwe omgeving die bijdraagt aan de culturele en sociale vitaliteit van Antwerpen. Dit ontwerp beoogt een balans tussen het behoud van erfgoed en het inspelen op hedendaagse behoeften, en vormt daarmee een waardevol voorbeeld van hoe we kunnen omgaan met modernistische gebouwen in verval.

Contact

Luca Bohez
luca.bohez@icloud.com 

CL1R1SZ