WDJ…?

Louise Vandermeulen

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Lukas Van Campenhout
Sarah Van Laerhoven

WDJ…?

De focus van de WDJ…? toolboxen is leerkrachten ondersteunen bij het geven van de verschillende thema’s van Relationele en Seksuele vorming (RSV), met een focus op het Beroepssecundair onderwijs (BSO).
De toolboxen bestaan uit 15 verschillende themadozen die telkens een ander RSV thema bespreken. Via een apart online platform kunnen de leerlingen inspraak krijgen in de onderwerpen en kunnen scholen de kwaliteit van hun RSV controleren.

Personaliseerbare les:
Het online platform wordt gebruikt om de meest relevante RSV voor de leerlingen te geven en de kwaliteit ervan in scholen te kunnen kwantificeren. Via intuïtieve vraagmethodes worden de leerlingen op een snelle en simpele manier bevraagt over hun meningen.

Ondersteuning leerkracht:
Alle kennis die de leerkracht nodig heeft om een les over een specifiek thema te geven, zit verzamelt in de bijpassende toolbox. Voor elke stap is er uitgeschreven wat de eventuele antwoorden, mogelijke valkuilen en potentiële vragen zijn. Dit verkort de voorbereidingstijd die de leerkracht in de les moet investeren.

Actieve werkvormen:
Elke werkvorm in de toolbox is gebaseerd op actieve participatie van de leerlingen. De verschillende werkmethodes spelen in op de autonomie en de competentie van de leerlingen en de verbondenheid met elkaar. Hierdoor wordt de motivatie van de leerlingen tijdens de les hoog gehouden.

Nuancering:
De leerlingen onderzoeken aan de hand van 2 scenariokaarten over hoe ze zelf zouden reageren in een situatie. Beide kaarten bespreken hetzelfde verhaal maar vanuit het perspectief van een ander personage. Hierdoor krijgen de leerlingen een genuanceerd beeld op de situatie.

Contact

Louise Vandermeulen
louise.vdm@hotmail.com

CL1R1SZ