Interventies voor de optimalisatie van energie-efficiëntie en comfort in het interieur – Casestudie residentie Hof van Acaria

Lotte Van den Eede

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
thesis

promotoren
Bob Geldermans
Saskia Gabriël

Interventies voor de optimalisatie van energie-efficiëntie en comfort in het interieur – Casestudie residentie Hof van Acaria

 

Deze masterthesis draagt bij aan de huidige problematiek in de bouwsector waarbij Vlaamse collectieve woongebouwen niet voldoen aan de energie-eisen tegen 2050, met als onderzoeksvraag: “Welke interventies kunnen bijdragen aan de optimalisatie van energie-efficiëntie en comfort in de interieurs van collectieve woongebouwen van de jaren 80 in functie van de klimaatdoelstellingen 2050?” De onderzoeksvraag wordt beantwoord vanuit een holistisch perspectief met casestudie Hof van Acaria als praktijkvoorbeeld. 

De bouwsector in Vlaanderen is verantwoordelijk voor 30-40% van het totale energieverbruik. De langetermijnstrategie vereist dat bijna alle woningen tegen 2050 energieneutraal zijn. Slechts 6% van het huidige collectieve woonpatrimonium voldoet aan deze doelstelling. Dit benadrukt de noodzaak van energetische optimalisatie, elektrificatie en de overgang naar duurzame energiebronnen. Vlaanderen richt zich op de transitie naar een circulaire economie en een gefaseerd renovatieproces, waarbij alle betrokken partijen samenwerken.

De casestudie residentie Hof van Acaria in Schoten (1984) past deze strategieën toe. Het onderzoek analyseert de energie-duurzaamheid van het gebouw en stelt scenario’s op om de energie-efficiëntie en het comfort te verbeteren en de energiekosten te verlagen. Het onderzoek integreert diverse methoden in een integrale benadering, zoals literatuurstudies, een survey-onderzoek en een ontwerpend onderzoek, met een focus op buitenwanden, vloeren boven de kelder, ramen en zonnewering.

Door innovatieve interventies te onderzoeken, beoogt de masterthesis een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van een klimaatneutrale samenleving. Deze ontwerpbenadering streeft naar een positieve impact op de maatschappij en zet stappen richting de klimaatdoelstellingen 2050 (energielabel C naar B), maar brengt tevens tekorten in de implementatie van interventies aan het licht.

Contact

Lotte Van den Eede
lottevde001@hotmail.com 

CL1R1SZ