Het Nieuwe Ornament

Lotte van Alphen

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Marjan Michels
Eva Storgaard

HET NIEUWE ORNAMENT

Herwaardering van de traditionele morfologie.

De voormalige suikerfabriek ‘Sint Antoine’ in Oud-Gastel is gebouwd in 1870 en wordt, na zijn rijke geschiedenis, getroffen door leegstand. Het pand bevindt zich in een groene omgeving en is gelegen aan een weg die meerdere dorpen met elkaar in verbinding brengt. De morfologische kenmerken vertegenwoordigen een neoclassicistische stijl, die kenmerkend is voor zijn omgeving en bouwjaar. Door deze opnieuw te benaderen binnen een hedendaagse context, wilde ik de vergeten schoonheid van de karakteristieke elementen terug onder de aandacht brengen. Het versmelten van oud en nieuw geeft het gebouw een nieuwe betekenis en leert ons met andere ogen kijken naar de traditionele morfologie. De elementen komen hierdoor sterker naar voren en krijgen daarmee ook een ornamentele functie. Het nieuwe ornament zal zorgen voor een herwaardering, die de ziel van het gebouw weer laat leven.

De nieuwe betekenissen die hierbij ontstonden gaven het gebouw aanleiding voor een recreatieve invulling die open staat voor polyvalent gebruik. Door toevoeging van nieuwe structuren creëerde ik flexibel inzetbare systemen, die dienen als basis voor diverse recreatieve doeleinden.

Contact

Lotte Van Alphen
lotte.van.alphen@hotmail.com

CL1R1SZ