Pillguide

Lode Verheyen

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotor
Paul Bailleul

Pillguide

Pillguide is een medicijndispenser voor individuele medicatievoorbereiding (IMV). Een doos met medicijnzakjes kan in de dispenser geladen worden. Bij het draaien aan de hendel worden de zakjes geopend en vallen de pillen in de beker. De dispenser is ontworpen om de therapietrouw bij personen met een uitgebreide en complexe therapie te verhogen. Daarnaast zijn de interacties met de dispenser aangepast aan mensen met een beperkte handkracht en -motoriek zoals reumapatiënten.

IMV is een systeem waarbij de medicatie van patiënten voorbereid wordt door de apotheek in medicijnzakjes per innamemoment. Deze zakjes worden opgerold tot een medicijnrol waarin medicatie voor twee weken zit. Patiënten met reumatische aandoeningen blijken last te hebben met het openen van deze zakjes. Daarnaast is slechts de helft van de patiënten trouw aan de therapie in België. Complexe therapieën zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk maken is dus essentieel.

De Pillguide dispenser tracht een hulpmiddel te zijn op vlak van therapietrouw en gebruiksvriendelijkheid. Pillguide vereenvoudigt het opvolgen van de therapie door gebruik te maken van een therapiekaart. Op deze therapiekaart zijn de uren waarop de patiënt medicatie moet nemen zichtbaar. Deze uren komen overeen met de uren op de medicijnzakjes. Bij elke rotatie van de hendel draait de therapiekaart één innamemoment verder waardoor het volgende innamemoment aangeduid wordt. Op het einde van de dag kan de therapie worden teruggedraaid naar het eerste innamemoment. Dit systeem werkt volledig analoog en vereist dus geen elektriciteit.

 

Daarnaast vergt geen enkele interactie die de patiënt met de dispenser heeft veel kracht of fijne motoriek. Bij interacties zoals het draaien van de hendel worden de hand- en armgewrichten niet geplooid. Ook het afscheuren van een leeg zakje dat uit de gleuf vooraan komt en het plaatsen van de beker, is zeer eenvoudig. Verder kan de medicijndoos vervangen worden via de deur aan de rechterzijde en is er onderaan een uitschuifbare opberglade voorzien voor medicatie die niet in pilvorm komt.

Contact

Lode Verheyen
lodeverheyen@hotmail.com 

CL1R1SZ