Samenhuizen: meer dan wonen

Lien De Lanoeye

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
 Paul Wauters
Iris Van der Schueren

Samenhuizen: meer dan wonen

Herbestemming van het appartementencomplex  ‘De Vel’ van Renaat Braem.  Door de stijgende huurprijzen en de toenemende nood naar sociaal contact, biedt het individuele wonen niet langer een antwoord. Er is nood aan een nieuw woonmodel, waarbij collectiviteit en sociale duurzaamheid centraal komen te staan. Binnen deze masterproef tracht ik een gepast antwoord te bieden op deze problematieken, dit binnen de modernistische site ‘De Vel’, een appartementencomplex met handelspand te Antwerpen.

Dit driedelig appartementencomplex werd ontworpen in 1959 door Renaat Braem en bevindt zich in de theaterbuurt. Opmerkelijk is dat ‘De Vel’ het enige private appartementsgebouw is dat Braem nalaat. Hij is vooral gekend voor sociale woningbouw en zijn ideologisch gedachtegoed. Vertrekkend vanuit deze vaststelling, onderzoek ik hoe ik Braems voorliefde voor collectiviteit kan implementeren in dit appartementencomplex.

Zo koos ik ervoor om dit gebouw te herbestemmen tot een wooncoöperatie met co-housing. Deze omkadering maakt het mogelijk om dit stuk erfgoed op toplocatie toegankelijker te maken voor een breder publiek.

De uitdaging bestaat erin om co-housing te organiseren in een driedelig gebouw met steeds één appartement per verdieping. Dit wordt gerealiseerd door telkens drie bouwlagen samen te nemen waarbinnen één laag collectieve ruimtes omvat. De twee andere lagen worden opgedeeld in kleinere wooneenheden voor koppels, alleenstaanden en een klein gezin. Twee verdiepingen blijven appartementen met oog op doorgroeimogelijkheden in het gebouw. Door het verspreiden van deze gemeenschappelijke ruimtes wordt sociaal contact aangemoedigd tussen de bewoners. Om het sociale contact met de buurt te versterken, worden de gelijkvloerse verdieping en de kelder semipublieke ruimtes. Tenslotte, omdat groen in een stad schaars is, worden de daken ingezet als groene dakterrassen. 

Contact

Lien De Lanoeye
lien.de.lanoeye@gmail.com 

CL1R1SZ