Hier komt (n)iets

Leonie Martens

Master Architectuur
2022 — 2023

studio 
Inhabiting the World x ISTT

promotoren
Frederik Vandyck 
Nathan De Feyter

medestudent
Louise Dierckx

Hier komt (n)iets

 

Binnen deze masterthesis wordt leegstand van handelspanden in handelskernen vanuit een bottom-up perspectief benaderd. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke condities van een gemeente, in dit geval Boom waar 21,9% van de handelspanden leeg staan. Via DD-PAR wordt gezocht naar antwoorden op deze problematiek. Tot slot worden strategieën voorgesteld aan de gemeente Boom om de leegstand aan te pakken.

De leegstand van handelspanden in dorps- en stadskernen kent de laatste jaren een algemene stijging. Deze evolutie was al langer aan de gang bij kleine dorpen, maar ook steden en grotere dorpen hebben nu met dit probleem te kampen. De koploper van de provincie Antwerpen in leegstaande handelspanden is de gemeente Boom waar de leegstand maar liefst 21,9% bedraagt.

Binnen deze masterthesis wordt de problematiek van leegstand van handelspanden in handelskernen vanuit de specifieke condities van een gemeente bekeken, met de gemeente Boom als case. Op basis van een brede analyse wordt de leegstand begrepen en in kaart gebracht. Vervolgens reageren verschillende acties op deze analyse om een antwoord te bieden op leegstand in de handelskern van Boom. Deze acties willen de leegstand vanuit een bottom-up perspectief bekijken, bijvoorbeeld door het verzamelen van de noden van de buurt en het verbeelden van mogelijke invullingen. Vanuit deze analyse en acties worden vervolgens strategieën ontworpen die antwoorden bieden op de leegstand in de handelskern van Boom.

De analyse, acties en strategieën komen samen in drie thema’s, die voortvloeien uit de noden van de buurt: De beleefkern (1) op ooghoogte (2) gaat in dialoog (3). Deze drie thema’s vormen een verhaal en worden verenigd in het Beleefplan van Boom, een advies aan de gemeente Boom om de leegstand in de handelskern aan te pakken. Deze masterthesis probeert, naast het beleidsmatige, een ander perspectief aan te reiken om naar deze problematiek te kijken. Zo kan het ook een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten.

 

Contact

Leonie Martens​
martens.leonie.2000@gmail.com 

CL1R1SZ