Onder één dak

Leila Drif

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Reuse Modernist Buildings

promotoren
Paul Wauters
Annelien Grandy

ONDER EEN DAK

Onder de studie “Reuse of Modernist Buildings” wordt getracht het project, “De Blancefloer” van de slooplijst te halen? De ambities en mogelijkheden van het gebouw worden in kaart gebracht, aan de hand van een nieuw hedendaags concept.

“Onder één dak” rijkt naar een nieuwe woonvorm voor “De Blancefloer” en het verbinden van buurt d.m.v. nieuwe mogelijkheden. Het creëren van een sociale mix is de sleutel tot het opzetten van het project, waarbij meerdere doelgroepen zich thuis kunnen voelen en een breder publiek kan worden aangesproken. Enerzijds wordt dit gerealiseerd door zowel sociale woningen als individuele te voorzien. Anders zijn er meerdere woontypologieën waarin de verschillende gezinsvormen, koppels en alleenstaande in kunnen vestigen. De wooncapaciteit omvat één tot vier slaapkamer appartementen en studio’s. Op deze manier behandelt het gebouw, meerdere stadiums van het leven.

Materialisatie, integratie van licht en doorzichten, dienen de identiteit niet opnieuw uit te vinden, maar de aanwezige identiteit en typologie te versterken. Met behulp van enkele ingrepen wordt er ingezet op het creëren van de relatie tussen interieur, exterieur en straat. De gemeenschappelijke circulatiezones zijn niet langer louter doorgangen, maar fungeren als circulatieruimtes waarin ontmoetingen en sociaal contact kan plaatsvinden.

Het gemis aan verbondenheid tussen de bewoners en de omgeving worden aangepakt door de begane grond te voorzien van publieke faciliteiten, waaronder een kinderdag verblijf, koffiehuis, wassalon en strijkdienst. Zowel voorbijgangers en (buurt)bewoners kunnen hier terecht. Dit als een manier om de buurt te verbinden, buren met elkaar op de koffie te laten gaan terwijl de was draait. Kortom samengevat is dit project “Wonen en nog veel meer”.

Contact

Leila Drif
leila.drif@outlook.com

CL1R1SZ