Cognitief en bewegingsrijk gedrag stimuleren bij
net gepensioneerden

Leen Clavie

Master Productontwikkeling
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Achiel Standaert
Greet Cardon

COGNITIEF EN BEWEGINGSRIJK GEDRAG STIMULEREN
BIJ NET GEPENSIONEERDEN

Okiyo is een slimme polsband die motiveert om dagelijks voldoende te bewegen door het te combineren met cognitieve uitdagingen. Het richt zich op net gepensioneerden en triggert hen om zowel cognitief als fysiek bezig te blijven. Dat doet het door zinvolle doelen te stellen in de vorm van gevarieerde uitdagingen op maat van de gebruiker. Okiyo is eenvoudig in gebruik met innovatieve en intuïtieve interacties.

Okiyo is een slimme polsband die net gepensioneerden motiveert om dagelijks voldoende te bewegen door het ondertussen te verrijken met cognitieve uitdagingen. Het triggert hen om zowel met de hersenen als het lichaam actief te blijven en draagt dus bij aan gezond ouder worden. Met Okiyo kan de gebruiker cognitieve en bewegingsrijke gewoonten opbouwen en onderhouden, samen met anderen.

Okiyo ondersteunt de buitenactiviteiten wandelen, lopen en fietsen en de binnenactiviteiten kracht en evenwicht. Een beweegsessie bestaat uit een herhaling van drie stappen. [1] Eerst krijgt de gebruiker een (nieuwe) cognitieve prikkel. [2] Vervolgens beweegt hij naar het volgende doel terwijl hij ondertussen aandacht besteedt aan de cognitieve uitdaging. [3] Als hij het doel bereikt kan hij antwoorden en een nieuwe cognitieve prikkel krijgen.

Er zijn talloze uitdagingen mogelijk met als doel de verschillende cognitieve functies op een leuke manier te trainen en de hersenen gevarieerd te prikkelen. Het gaat o.m. over het gebruiken van verschillende zintuigen, het geheugen testen, probleemoplossend denken… en het is door het afwisselen tussen de uitdagingen dat de gebruiker veelzijdig zijn hersenen traint.

Tijdens het bewegen interageert de gebruiker met de polsband. Deze wordt bediend via twee comfortabele interacties: een draaibeweging en een knijpbeweging die samen met de user interface een duidelijke eenheid vormen.

De applicatie van Okiyo intrigeert, inspireert en stimuleert om op ontdekking te gaan. De polsband registreert alle activiteiten van de gebruiker en beschikt over zelflerende software om cognitieve en fysieke doelen op het persoonlijk niveau van de gebruiker voor te stellen.

Contact

Leen Clavie
leen.clavie@live.be

CL1R1SZ