Here.o, een begeleidingstool voor adolescenten met een eetstoornis

Léa Syenave

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
 Johan Neyrinck
 Wouter Hendrickx

Here.o, een begeleidingstool voor adolescenten met een eetstoornis

 

Here.o is een begeleidingstool voor jongeren met een eetstoornis die als doel heeft om emotieregulatie te bevorderen en coping-strategieën aan te leren. Een applicatie, een ondersteuningsobject en een deelplatform vormen samen de oplossing om patiënten autonomer te maken en hun therapietrouw te versterken binnen een hersteltraject. Het ondersteunt de “trial and error” binnen het traject dankzij begeleidingstools binnen handbereik. Bovendien wil het productsysteem inzetten op efficiëntere communicatie tussen alle stakeholders.

Minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, publiceerde in oktober 2022 dat er 10 miljoen werd vrijgemaakt om jongeren met een eetstoornis en hun omgeving beter te begeleiden doorheen een herstelproces. Here.o wilt de problematiek aanpakken door een simpel, veelzijdig en oplossingsgericht productsysteem aan te bieden.

Het wil de druk op de geestelijke gezondheidssector verlagen door digitale tools in te zetten waardoor therapiesessies efficiënter en misschien ook kwalitatiever verlopen waardoor trajecten kunnen worden ingekort. Het biedt patiënten en hun teams meer tools waardoor het herstelproces draaglijker wordt.

De applicatie:

De applicatie dient als dashboard om alle verworven data over triggers, emoties en gebruikte coping-strategieën samen te brengen en deze te delen met de verkozen steunfiguren en zorgverleners. Ook treedt het op als trainingscenter om verschillende coping-strategieën aan te leren, in te oefenen en eventueel te implementeren in een safety-plan.

Het ondersteuningsobject:

Het ondersteuningsobject treedt op als slimme stressbal in drie verschillende situaties. Als buddy om eenvoudig en subtiel stressmomenten te counteren. Vervolgens ook als oefendevice om begeleiding te voorzien om verschillende coping skills aan te leren en in te oefenen. Ten slotte ook als begeleiding om een safety-plan te volgen gedurende een crisismoment.

Het deelplatform:

Het deelplatform creëert een digitaal overzicht van alle verworven data zodat deze op een overzichtelijke manier overlopen kan worden tijdens therapiesessies. De verschillende geoefende coping-strategieën, de ervaren emoties en de relatie met de steunfiguren worden via het platform gevisualiseerd en kunnen zo geanalyseerd worden.

CL1R1SZ