VIRTUWOWS

Laurien Wouters

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck
Marleen Dupont

VIRTUWOWS

 

Aanzienlijk veel kinderen die starten met muzieklessen verliezen al na korte tijd hun motivatie door het langdurige leerproces, saaie oefensessies, etc. Bij het zelfstandig oefenen thuis worden ook vaak fouten gemaakt. Virtuwows is een product-service waarmee jonge strijkersmuzikantjes met behulp van motiverende pedagogische technieken, zoals gamificatie, corrigerende ondersteuning aangeboden krijgen bij het inoefenen van hun muziekstukken thuis. Alle vaardigheden worden hierbij geregistreerd, waarna deze worden aangepakt in de vorm van geanimeerde uitdagingen.

Een muziekinstrument aanleren is een intensief leerproces. De redenen voor motivatieverlies zijn vaak de frustratie over gebrek aan vooruitgang, een hekel aan oefenen, onduidelijkheid over de thuisopdracht, etc. Vaak maken leerlingen thuis nog fouten en oefenen deze dan ook in, terwijl hier eigenlijk over gereflecteerd zou moeten worden. Ook zetten actuele technologieën eerder in op meer behaviouristische pedagogieën, terwijl er ondertussen al een veel interessantere pedagogische kijk ontwikkeld is op de manier om (muziek)leerlingen te onderwijzen.

In de Virtuwows applicatie wordt de werkelijke service geleverd van het motiverend ondersteunen van de leerling. Zo wordt hier gebruik gemaakt van een combinatie van pedagogisch interessante technieken als ‘gamification’, ‘variability of practice’ en ‘external focus of attention’. De bijhorende modules dienen ter registratie van de houdingsvaardigheden, waaronder de klemmodule met groothoekcamera in verwerkt en de kleefmodule. De houdingsvaardigheden zijn registreerbaar via beeldanalyse na training van een algoritmisch model. De geluidsaspecten kunnen opgemeten worden via een geluidssensor.

Er ontstaat motivatie door op een ludieke manier de leerling in de juiste richting te sturen met behulp van geanimeerde uitdagingen. Een stijgende efficiëntie in professionaliteit vloeit hieruit voort, want er wordt op kortere tijd meer bereikt door constante feedback in de thuisomgeving, wat daarvoor enkel eenmaal per week in de les plaatsvond. De leerkracht kan vlot input geven en helderder communiceren dan tevoren. Doordat de vaardigheden aangepast kunnen worden aan het bereik en de noden van de leerling, wordt er maatwerk geboden. Kalibratie van de camerahoek, hoogte, afstand en lichaamspositie zorgt voor consistentie in de metingen.  

CL1R1SZ