Digitani

Laurens France

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Frank Goethijn 
Bart Verleije

digitani

 

Deze masterproef beschrijft het ontwikkelingsproces van een modulaire handschoen die mensen met de ziekte van Dupuytren helpt tijdens de revalidatie na een ingreep. Het doel van deze masterproef is om een product te ontwikkelen waarbij de patiënt geholpen en gemotiveerd wordt om zijn revalidatieoefeningen correct en frequent uit te voeren.

 

Digitani is de modulaire handschoen die personen met de ziekte van Dupuytren helpt tijdens hun revalidatie. De handschoen registreert de revalidatieoefeningen van de gebruiker en zet deze om in real-time feedback over de kwaliteit van de bewegingen. Er kunnen één of meerdere vingers, beschikbaar in verschillende maten, tegelijk aangesloten worden.

De ziekte van Dupuytren is een genetische aandoening aan de hand die bij twintig tot dertig procent van de 50-plussers in België voorkomt. Het resultaat van deze ziekte is dat bepaalde vingers krom trekken en zich niet meer kunnen strekken. Deze klachten kunnen verholpen worden door een ingreep waarna een lange en frustrerende revalidatie volgt.

Digitani is een product dat ontwikkeld werd met het doel om de patiënt te helpen en te motiveren om de revalidatieoefeningen correct en frequent uit te voeren. Door de juiste bewegingen te doen na een ingreep kan de revalidatie beter verlopen en vermindert de kans op een snelle terugkeer van de symptomen.

De patiënt wordt daarnaast ook geïnformeerd over de aandoening, de behandeling en de revalidatie. Door het belang van de oefeningen aan te tonen groeit de motivatie om deze correct en consequent uit te voeren.

De data die dit product creëert kan ook gebruikt worden door de kinesist om twijfels over de voorgeschreven behandeling te elimineren, of om aan te duiden dat de behandeling niet correct wordt uitgevoerd.

 

Contact

Laurens France
laurens.france@hotmail.be 

CL1R1SZ