Leefkwaliteit van buurten –
Een ontwerpmatige toolbox
ter inspiratie voor projectontwikkelaars

Lauren Augustus

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker
Jasmien Smets
Philippe Teughels

LEEFKWALITEIT VAN BUURTEN –
EEN ONTWERPMATIGE TOOLBOX
TER INSPIRATIE VOOR PROJECTONTWIKKELAARS

De manier waarop we momenteel met onze ruimte omgaan, botst op zijn grenzen. Het ruimtelijk rendement en meer doen met minder ruimte dient op een kwalitatieve manier te gebeuren, niet op basis van minimummaten. Deze thesis richt zich op de belangen van projectontwikkelaars en op welke manier ze kunnen bijdragen aan deze strategische verdichting. Er wordt gezocht naar een win-win situatie tussen ruimtelijk rendement, financieel rendement en leefkwaliteit.

Deze ontwerpmatige thesis koppelt de subjectieve waarden van de mens aan objectieve en ontwerpmatige strategieën die de leefkwaliteit van het project ten goede komen. Hiervoor wordt eerst in bestaande literatuur op zoek gegaan naar wat op dit moment de misvattingen, problemen of zwaktes zijn in de relatie tussen leefkwaliteit en projectontwikkelaars. Vervolgens worden tien sociale en omgevingsindicatoren geformuleerd. Deze worden gelinkt aan vijf cases die inzetten op leefkwaliteit en ontwerpen die gelinkt kunnen worden aan deze indicatoren. Uit dit onderzoek volgt de ontwerpmatige toolbox waarbij sociale en omgevingsindicatoren in een matrix zowel aan elkaar als aan de belangen van de projectontwikkelaar gekoppeld worden.

Vanuit de geanalyseerde data wordt nagegaan hoe deze indicatoren kunnen ingezet worden om de site in Sint-Lenaarts te ontwikkelen, terwijl er telkens een verschillende nadruk gelegd wordt in de toolbox. Zo komen de tegenstellingen naar boven, maar ook welke ontwerpmatige ingrepen uit de toolbox inzetten op meerdere indicatoren. Het onderzoek besluit dat zowel een bestaand als toekomstig ontwerp niet ingrijpend aangepast dient te worden indien het meer wil inzetten op leefkwaliteit, maar dat soms enkel beperkte ruimtelijke aanpassingen nodig zijn. De toolbox werd zo samengesteld dat deze kan gebruikt worden als communicatiemiddel tussen ontwerpers en bewoners.

Tot slot worden er nog enkele aanbevelingen gegeven over het verloop van een project van de eerste participatiemomenten met bewoners, tot het beheer van het project na oplevering.

Contact

Lauren Augustus
laurenaugustus96@gmail.com

CL1R1SZ