Terrason

laura tas

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Alexis Jacoby
Johan Neyrinck
Erik De Maeyer
Kristel Willemse

Terrason

 

Groenten telen vergt in de huidige omstandigheden veel tijd en inspanning om een grote opbrengst te bekomen. Terrason betreft een groenteteeltopstelling die door middel van een vernieuwende en geoctrooieerde teeltmethode een significante meeropbrengst aan groenten biedt zonder veel kennis, middelen, tijd of water nodig te hebben. De opstelling zorgt ervoor dat particulieren eigen, verse gewassen op een eenvoudige, biologische en gezonde manier kunnen telen en dit op een beperkte oppervlakte.

Terrason maakt gebruik van een geoctrooieerde teeltmethode waarbij de gewassen onder een hoek worden geplaatst en de oriëntatie van de opstelling een belangrijke rol speelt. Hierdoor wordt het zonlicht beter verdeeld over de gewassen waardoor het groeiproces positief wordt gestimuleerd. Als gevolg ontstaat er een meeropbrengst aan gewassen in vergelijking met teelt op het horizontale vlak in volle grond. Deze meeropbrengst wordt gecreëerd door een combinatie van drie factoren.

Ten eerste zal er een toename van oppervlakte ontstaan door het telen onder een hoek. Meer gewassen zullen dus gekweekt kunnen worden. Ten tweede zullen de gewassen sneller groeien en zwaardere oogstgewichten bereiken door de optimale hoeveelheid zonlicht die ze ontvangen en door de gecontroleerde voedsel- en watertoevoer. Terrason bevat een volledig ingewerkt watercircuit dat door middel van sensoren zich automatisch kan bewateren. Tot slot omvat Terrason ook een additionele serre die op de hoofdopstelling geplaatst kan worden. Hierdoor kan het teeltseizoen al vroeger van start gaan.

Verder maakt het product gebruik van minimale hoeveelheden potgrond per gewas door het implementeren van containertjes die de gebruiker eenvoudig op de opstelling kan plaatsen. Daarnaast zijn ook grotere containers voorzien waar zware, diepe of klimgewassen kunnen plaatsnemen. Om alle teeltoppervlakken goed te kunnen bereiken, maakt de opstelling gebruik van een handliersysteem dat een gedeelte van de opstelling doet kantelen. Ook werden meerdere opbergruimten, potgrondbakken en ergonomische werkoppervlakken ingewerkt. Tot slot kan de gebruiker de Terrason-app downloaden die de gebruiker zal begeleiden doorheen het volledige proces van zaaien, bewerken en oogsten van de gewassen.

CL1R1SZ