Het herbestemmen van onroerend erfgoed met nieuwbouw –
Een eerste onderzoek naar de onderliggende motiveringen om te kiezen voor nieuwe toevoegingen

Larissa Van der Meiren

Master Erfgoedstudies
2019 — 2020

studio
onderzoek

promotoren
Philippe Lemineur
Erwin Vrijens

HET HERBESTEMMEN VAN ONROEREND ERFGOED
MET NIEUWBOUW –
EEN EERSTE ONDERZOEK NAAR DE ONDERLIGGENDE MOTIVERINGEN
OM TE KIEZEN VOOR
NIEUWE TOEVOEGINGEN

In de loop der jaren werd er bij menig historisch erfgoed, nieuwbouw toegevoegd. Hierdoor werd de combinatie ‘oud en nieuw’ een kenbaar gegeven in het landschap van monumenten en historische sites. Toch is dit de laatste jaren merkbaarder dan ooit. Wat zijn de motiveringen en waarom wordt er zo vaak gekozen om nieuwbouw te integreren tijdens een herbestemmingsproject? Deze scriptie tracht via een eerste onderzoek hier transparantie in te brengen.

In de loop der jaren werd er bij menig historisch erfgoed, nieuwbouw toegevoegd. Hierdoor werd de combinatie van oud en nieuw een kenbaar gegeven in het landschap van monumenten en historische sites. Toch is de combinatie met nieuwbouw, de laatste jaren merkbaarder dan ooit in het straatbeeld. Het financiële aspect en de rendabiliteit, worden vaak als algemene motivering beschouwd om nieuwbouw toe te voegen. Dit wordt soms opgevangen door te stellen dat nieuwbouw er net voor zorgt dat de herbestemming kan doorgaan. Vandaag de dag hangt er een wat negatieve connotatie rond het hele nieuwbouw- en erfgoedverhaal en is het nog steeds een onderwerp van discussie. Nergens staat echter beschreven wat nu de effectieve motiveringen en doelstellingen zijn achter deze toevoegingen. Deze scriptie tracht hier verandering en transparantie in te brengen, door de onderliggende motiveringen te achterhalen.

Dit wordt gedaan door een antwoord te zoeken op de onderzoeksvraag “Wat zijn de motiveringen om nieuwbouwvolumes toe te voegen tijdens een herbestemming in een historisch waardevolle context in Vlaanderen?”. Het onderzoek bevat een literatuur- en praktijkstudie. In de praktijkstudie wordt het proces van acht (bekende) Vlaamse herbestemmingsprojecten uit de doeken gedaan, met de focus op hun nieuwbouwtoevoegingen. De literatuur wordt op deze manier getoetst aan de Vlaamse praktijk en beide vormen samen een antwoord op de onderzoeksvraag.

Contact

Larissa Van Der Meiren
larissa_vdm@hotmail.com

CL1R1SZ