Connections

Larissa Smolerds

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
KMKG

promotoren
Paul Wauters

CONNECTIONS

Voor mijn masterproef heb ik gewerkt rond diverse ruimtes binnen de nieuwe vleugel van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Meer specifiek ik heb ik de focus gelegd op de centralisatie van de werkplekken, het ontwerpen van een nieuwe traphal voor de bezoekers en de herbestemming van de huidige scholeningang. Ondanks hun verspreide ligging in het gebouw zijn deze elementen op diverse manieren met elkaar verbonden.

De werkplekken voor de museummedewerkers bevinden zich op de vierde verdieping. Door de centralisatie in combinatie met een open ontwerp willen we een efficiëntere organisatie en circulatie bekomen die de aanzet vormt tot interactie tussen de medewerkers van de verschillende aanwezige collecties. Daarnaast wordt er aan de hand van doorzichten naar de centrale hal en de aanwezigheid van diverse artefacten een verbinding gemaakt met het museum.

De centrale hal is een belangrijk element omdat het de eerste ruimte is die je ziet wanneer je de nieuwe vleugel bezoekt. In dit ontwerp is er allereerst gekeken naar de binnengevels van deze centrale ruimte. De aanwezigheid van de zuilengalerij brengt het huidige ontwerp in onevenwicht. Door deze galerij op een zeer abstracte manier te spiegelen proberen we terug een evenwicht te vinden in deze ruimte. Door het dak te openen creëren we een open en lichte sfeer die de bezoeker aan het buiten zijn doet denken, de originele plaats van de zuilengalerij. Ook is er een nieuwe traphal ontworpen voor de bezoekers. De verticale vormgeving van deze nieuwe traphal staat in contrast met de horizontaliteit van de nieuwe vleugel.

De huidige scholeningang bevind zich op de kop van de gelijkvloerse verdieping. Bij dit deel van het ontwerp is het voornaamste doel het maken van een verbinding met het Jubelpark. Dit door het ontwerpen van een open tentoonstelling en een cafetaria die de voorbijgangers warm moeten maken voor het bezoeken van het museum.

Contact

Larissa Smolders
Larissa_Smolders@hotmail.com

CL1R1SZ