Cudi

Lana Lambrechts

Master Productontwikkeling
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Achiel Standaert

CUDI

Een cultureel bordspel voor de integratie van allochtone ouderen in een woonzorgcentrum.

Cudi is een bordspel ontworpen voor ouderen met een andere origine in een woonzorgcentrum, die zich omwille van hun culturele achtergrond niet voldoende geïntegreerd voelen. Het is een product dat bewoners van allochtone en autochtone afkomst met elkaar in contact brengt, elkaars cultuur leert ontdekken en waarderen en hen een gezellig moment bezorgt. Op deze manier zal ook het gevoel van eenzaamheid verzacht worden. Door middel van een combinatie van het fysieke en het digitale zal de nieuwsgierigheid bij de bewoners gewekt worden.

CL1R1SZ