Automatische positiecontrole van neusmaagsondes bij kinderen

Kaz van Zegveld

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Frank Goethijn
Regan Watts
Stijn Verhulst

AUTOMATISCHE POSITIECONTROLE VAN NEUSMAAGSONDES BIJ KINDEREN
 

Abdominal Scan Assist & Analysis is een product service die verpleegkundigen toelaat zelfstandig, sneller en efficiënter de positie van een neusmaagsonde te controleren bij kinderen. Deze combinatie van diensten, producten en software laat de verpleegkundigen toe echografie toe te passen voor deze controle hoewel dit anders buiten hun takenpakket ligt.

Om de positiecontrole van een neusmaagsonde te versnellen en te verbeteren is er een concept uitgewerkt waarbij verpleegkundigen na het volgen van een opleiding een draagbaar echografie toestel gebruiken van GE Healthcare© om aan de hand van de begeleidende app “AS Assist” de correcte beeldvorming te verkrijgen van de maag en de maagsonde in zowel sagittale als transversale richting. Deze beelden worden na de scan geanalyseerd door de verificatiesoftware “AS Analysis”. Deze software zal met behulp van een artificial intelligence (AI) die via deep learning getraind is op biomedical image segmentation en computer vision (CV) om het onderscheid te kunnen maken tussen een sonde die juist gepositioneerd zit of niet. Via de software selecteert de verpleegkundige de bestanden die rechtstreeks werden geüpload naar de lokale DICOM-server om deze te laten analyseren. In het rapport van deze analyse zal de verpleegkundige een eenvoudig en ondubbelzinnig resultaat te zien krijgen waarin staat of de sonde al dan niet correct gepositioneerd is, gepaard met suggesties voor de volgende stappen. 

Contact

Kaz van Zegveld
kazvanzegveld@hotmail.be

CL1R1SZ