Post Zuid: Cohousing voor jonge gezinnen en alleenwonenden; een herbestemming voor de brandweerkazerne

Katrijn Vermeesch

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Morfologie van het interieur 

promotoren
 Eva Storgaard
Axelle Vertommen
Margo Annemans

Post Zuid: Cohousing voor jonge gezinnen en alleenwonenden; een herbestemming voor de brandweerkazerne

 

Een evenwicht tussen privé en publiek waar het gevoel van ‘thuis zijn’ ver voorbij de voordeur rijkt. 

Post Zuid is een ontwerpend onderzoek naar de herbestemming van de brandweerkazerne in de Brederodebuurt te Antwerpen. De grote oppervlakte, het ruime aanbod aan aanwezige functies, de grote binnenplaats en de dubbele gevel maken van dit bouwwerk de uitstekende locatie voor een cohousing project.

Aan de hand van ruimtelijke ingrepen wordt de kazerne omgebouwd tot verschillende woonunits die onderdak bieden aan jonge gezinnen, koppels en alleenwonenden en die beantwoorden aan de noden die specifiek kenmerkend zijn voor deze doelgroep.

Aansporen tot ontmoeting is een belangrijk thema binnen dit ontwerp. Concrete ingrepen die hieruit voortkomen zijn bijvoorbeeld de gangen die worden omgevormd tot ‘living corridors’ of ‘binnenstraten’. Op deze manier wordt de verbinding tussen de gedeelde en private functies een levendig gegeven en blijven de ruime gangen niet beperkt tot louter circulatie. Ook op het binnenplein wordt op verschillende manieren aangespoord tot ontmoeting. Door de sokkel van de gevel aan de Paleisstraat open te trekken en zo een doorgang te creëren richting de Bestormingstraat, nodigt de binnenplaats passerende voetgangers en fietsers uit door de poort te gaan en hier te vertoeven.

In het kort biedt dit masterproefontwerp voor Post Zuid jonge gezinnen, koppels en alleenwonenden een geschikte, betaalbare woning in de stad waar kinderen samen kunnen opgroeien en volwassenen op elkaar kunnen steunen. Tegelijkertijd krijgen de bewoners uit de Brederode buurt meer buitenruimte en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. 

Contact

Katrijn Vermeesch
katrijn.vermeesch@gmail.com 

CL1R1SZ