Hedendaagse doorwaadbare stadsenclave

Katrijn Meukens

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
STADSLEVEN

promotoren
Dirk Janssen
Kris Mys

medestudenten
Ineke Beysens
Maxime Elst

HEDENDAAGSE DOORWAADBARE STADSENCLAVE

In ons huidig maatschappelijk kader is er hoge nood aan een herstructurering van Borgerhout. Deze nood komt voort uit een stedelijke urgentie waarbij een hoge verdichtingsgraad gepaard gaat met een gebrek aan open ruimte. In deze maatschappij organiseren wij de herschikking van een bouwblok die dezelfde woondichtheid kan onderbrengen en tegelijkertijd gepaard gaat met meer bestemde open ruimte. Tevens willen we de woonkwaliteit verhogen door nieuwe typologieën te introduceren.

We realiseren dit door een stedelijke herstructurering die een aantal fundamentele tussenlagen blootlegt en deze op een kwaliteitsvolle manier probeert te herwerken. We starten met de verluchting van Borgerhout zonder dat deze verspreiding in de hand werkt. Concreet doen we aan ontpitten op grote schaal, waarbij we een bouwblok in afbouw wegnemen samen met de koterij van de aanpalende binnengebieden. Dit laat ons toe een nieuwe inplanting vorm te geven die ruimtelijkheid voorop stelt: gaande van een publieke doorwaadbaarheid doorheen het bouwblok tot een collectieve samenkomst, het introduceren van nieuwe groene aders, een antwoord bieden op waterhuishouding. Dit gaat samen met geconcentreerd wonen, waarbij verluchting in de hand gewerkt wordt. We hebben ervoor gekozen om historische ensembles te bestuderen en deze op een hedendaagse manier te vertalen. Hierdoor creëren we een nieuw stedelijk model dat zijn wortels vindt in de geschiedenis van de stad. We combineren de oude stratenpatronen van steegjes en beschermde binnengebieden met het model van een cité of stadsenclave. Op deze manier ontstaat er een gerevitaliseerd woonerf dat geactiveerd wordt door de verschillende bevolkingslagen en gecombineerd wordt met voldoende open ruimte om de publieke omgang te stimuleren. De hele ingreep kan gefaseerd worden waarbij de eindfase een nuloperatie qua woonunits nastreeft om op deze manier de huidige bewoners hun eigen plek terug te geven zonder gentrificatie in de hand te werken.

Contact

Katrijn Meukens
meukenskatrijn@gmail.com

CL1R1SZ