As found Experimental Preservation 

Kasif Sonakalan

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
As Found

promotoren
Maximilliaan Royakkers
Bart Hollanders

As found Experimental Preservation

 

De studio dankt haar thema aan de tentoonstelling rond ‘As Found: Experiments in Preservation’ van het VAI. Tijdens de studio werd er besloten om in te gaan op de ‘onuitgenodigde vrienden’. De ‘onuitgenodigde vriend’ was de kerncentrale van Doel. Op dit moment is het de bedoeling om de site volledig te strippen. De vraag die onze masterproef dus stuurt is: ‘Wat als we de kerncentrale behouden?’

De koeltoren en het radioactieve afval zullen behouden blijven op de site, terwijl al het overige zal worden afgebroken, gerecycled en hergebruikt. De koeltorens hebben een symbolische betekenis in de omgeving, vergelijkbaar met de torens van de stad Antwerpen. Bovendien vormen de koeltorens een contrast met de rest van de haven vanwege hun hyperbolische vorm, wat hen een monumentale waarde verleent. Deze torens worden tevens beschouwd als de oorzaak van het kernafvalprobleem. In het ontwerp streef ik ernaar dat de koeltorens een oplossing bieden voor het vraagstuk van kernafval.

Aangezien het ontwerp gericht is op een periode van 10.000 jaar, moest er rekening worden gehouden met de duurzaamheid van materialen, de stijging van het zeewater en de taalbarrière. In de moderne technologie van vandaag de dag zijn er geen materialen bekend die gedurende 10.000 jaar standhouden. Als inspiratie heb ik gekozen voor de berg van Nemrut, waar een door de mens gemaakte berg een schat herbergt. In het ontwerp maak ik gebruik van een vergelijkbare stijl, waarbij een berg boven de opslagruimte in de koeltoren wordt geplaatst. Deze strategie biedt een oplossing tegen waterinfiltratie, en om de taalbarrière  die met de tijd kan ontstaan te overwinnen. De rest van de site zal worden teruggegeven aan de natuur. Ik voorzie een dubbele dijk waarbij de ruimte tussen de dijken kan dienen als festivalterrein, met de koeltorens op de achtergrond. Deze tussenruimte zal tevens fungeren als overstromingsgebied, wat de waterkwaliteit van de Schelde ten goede zal komen.

Contact

Kasif Sonakalan​
kasif.sonakalan@hotmail.com 

CL1R1SZ