Gelaagde Groenplaats

Karolina Borzecka

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker
Shana Debrock

GELAAGDE GROENPLAATS

De ‘Gelaagde Groenplaats’ onderzoekt underground urbanism om via ondergrondse ontwikkelingen het ruimtelijk rendement in Vlaamse steden op te drijven en er tegelijkertijd kwalitatieve publieke ruimtes te creëren. Het ontwerpvoorstel tracht juist dat te doen op en onder de Antwerpse Groenplaats en beantwoord bovendien diverse ruimtelijke problemen en ruimtevragen in de omgeving.

Het ontwerpend onderzoek ‘Gelaagde Groenplaats’ is een diepe duik in de bestaande knowhow rond underground urbanism, die begint met het onderbouwen van de ‘duik’ zelf. Met andere woorden waarom zou men underground urbanism onderzoeken? Waar is het goed voor?

Vervolgens worden de do’s-en- don’ts van ondergrondse ontwikkelingen toegelicht. Wat is mogelijk? Wat kan niet? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een literatuurstudie van de geschiedenis van underground urbanism, de theorie er rond en verschillende best practice cases. In het bijzonder wordt er gefocust op één case, namelijk Les Halles in Parijs en wat deze net zo goed maakt. Het doel van het onderzoek is exact dat, achterhalen wat de goede eigenschappen zijn van kwalitatieve ondergrondse ontwikkelingen. Loutere kennis maakt de wereld echter geen betere plek. Het is daarom ook de bedoeling om de vergaarde kennis toe te passen, hier in Vlaanderen.

Omdat er zal blijken dat de locatie een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van ondergrondse ontwikkelingen zal er een tweede diepe duik volgen, in de ontwikkelingsgeschiedenis en de bestaande situatie van zowel Les Halles als de Antwerpse Groenplaats. De Groenplaats zal tot slot in het ontwerpvoorstel de “Gelaagde Groenplaats” worden, die het ruimtelijk rendement in de stad opdrijft en tegelijkertijd kwalitatieve publieke ruimte creëert.

Contact

Karolina Borzecka
karoborzecka@gmail.com

CL1R1SZ