Lussi: Geïntegreerde lichttherapie voor seizoensdepressie

Kaat Kenis

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Ivo Dewit

Lussi: Geïntegreerde lichttherapie voor seizoensdepressie

 

Lussi is een product-servicesysteem dat de problematiek van seizoensdepressie of Seasonal Affective Disorder zo volledig mogelijk aanpakt door lichttherapie op maat van de patiënt aan te bieden. Het lichttherapiesysteem voorziet de nodige wetenschappelijk onderbouwde begeleiding, die voor een intuïtief en aangenaam gebruik zorgt zodat de SAD patiënt een eerste stap kan zetten naar symptoombestrijding. 

Met een focus op zowel mentaal als fysiek welzijn worden technieken van cognitieve gedragstherapie met de efficiëntie van lichttherapie gecombineerd om de kansen op succesvolle remissie te optimaliseren. Om die doelstelling te bekomen zijn er drie subsystemen gedefinieerd die samen, op basis van de bepaling van het natuurlijk dagritme van de gebruiker, een gepersonaliseerd lichttherapieschema kunnen genereren, updaten en uiteindelijk ook de sessies kunnen faciliteren.

Lussi Labs is het serviceonderdeel dat aan de hand van ‘at-home hormone testing’ accurate en hoogst gepersonaliseerde lichttherapieschema’s opstelt. De in schema’s omgevormde testresultaten kunnen vervolgens gecommuniceerd en geüpdatet worden via de Lussi+ applicatie. Daarnaast heeft de applicatie ook de rol van mentaal welzijnsplatform waarop zorgplannen, gecureerd door erkende psychologen, de dieperliggende psychologische mechanismen van de gebruiker weten aan te pakken.

Lussi Light is het lichtarmatuur dat instaat voor de lichttherapie en daarnaast aan de hand van kleurcoderingen in staat is structuur te creëren in de donkere winterdagen van de patiënt. De onderlinge integratie van die subsystemen zorgen voor een systeem dat de belangrijkste problematieken rond seizoensdepressie en lichttherapie weet aan te pakken.

CL1R1SZ