Samen Groeien

Julie Opdebeeck

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren 
Eva Storgaard
Margo Annemans

Samen Groeien

In Vlaanderen hebben nog niet alle kinderen toegang tot crèches die aansluiten bij hun specifieke behoeften. Voor ouders van een kindje met een beperking wordt het steeds moeilijker om een kinderopvang te vinden die de noden van hun kind kan invullen. Deze masterproef implementeert het ontwerpmodel voor een inclusieve crèche in een traditionele Art Deco woning.

Het ontwerpmodel voor een inclusieve crèche wordt geïmplementeerd in een traditionele Art Deco rijwoning. Op basis van de pedagogische visie Reggio Emila, wordt er gestreefd naar een ontwerp dat het welzijn van de verschillende groepen ten goede komt. Het interieur van de woning is door verschillende fases van verbouwing een aantal oorspronkelijke elementen verloren.

Met dit masterproefproject wil ik de oorspronkelijke kwaliteiten van de woning opnieuw doen heropleven door aandacht te schenken aan kenmerkende aspecten zoals detaillering, materialiteit en vormgeving.

Door de inkom van de woning te verplaatsen naar de voorgevel, wordt deze een kenmerkend onderdeel van het ontwerp. Bestaande ritmeringen en detailleringen dienen als inspiratie voor de vormgeving van de toegang tot het gebouw. Het ontwerp typeert een open plan waardoor kinderen zelfstandig op ontdekking kunnen gaan en interactie wordt gestimuleerd. De piazza, de actieve ruimten en het atelier worden benadrukt door middel van kleurgebruik. Iedere ruimte is doelbewust ontworpen, waarbij de beleving van de kinderen steeds als vertrekpunt genomen werd. Aangezien dit pand nog enkele resterende Art Deco elementen bevat, heb ik er bewust voor gekozen deze te behouden. Net door het behoud van deze originele, authentieke Art Deco elementen, komen de vernieuwende aspecten van dit ontwerpmodel extra tot uiting.

De principes van de visie en de Art Deco vloeien samen in een ruimtelijk ontwerp waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen op zijn manier.

CL1R1SZ