Het fietsbeleid van de universiteit

Jorn Van der Linden

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2021— 2022

onderzoek

promotoren
Thomas Vanoutrive

Het fietsbeleid van de universiteit

 

Fietsen is gezond en draagt bij tot vermindering van CO2-emissie. Universiteiten kunnen hierin een voorbeeldfunctie hebben. Het promoten van de fiets is dus iets waarop ingezet wordt. Niet elke universiteit staat echter al zo ver. Door middel van een internationale casestudy met de Czech Technical University in Prague’ is het mogelijk een beeld te vormen hoe een fietscultuur verschillend kan zijn en welke factoren de oorzaak hiervan zijn.

Het gebruik van de fiets heeft talrijke voordelen op zowel duurzaamheids- als gezondheidsvlak. Een goed uitgebouwd fietsbeleid, gericht op werknemers, is essentieel om deze troef verder te kunnen bijven inzetten. De Universiteit Antwerpen heeft reeds ervaring in het in praktijk brengen van dergelijk beleid. De universiteit heeft reeds vele stappen vooruit gemaakt en is van plan om dit te blijven doen in de toekomst. De ‘Czech Technical University in Prague’ is zo ver nog niet. De cultuur inzake verplaatsingen is hier verschillend. Dit heeft als gevolg dat van een fietsbeleid hier nog geen sprake is.

Het vergelijken van beide cases maakt duidelijk dat een efficiënte structuur van de organisatie met betrekking tot dit thema zeer belangrijk is om een degelijk fietsbeleid te kunnen uitbouwen. Daarnaast moet dergelijk fietsbeleid inhoudelijk sterk zijn. Het aanbieden van instrumenten om de werknemer te stimuleren de fiets te gebruiken is hier een belangrijk deel van. Hiervoor zijn samenwerkingen met overheden of andere organisaties een verrijking. Ook qua infrastructuur, en meer specifiek qua fietsenstalligen, is het belangrijk dat deze voldoende worden aangeboden. Ook de kwaliteit is hier belangrijk. Bij al deze zaken staat de Universiteit Antwerpen reeds verder dan haar Praagse tegenhanger. Omwille van budgettaire redenen en de Praagse geografie is de ‘Czech Technical University in Prague’ er nog niet toe gekomen om een fietsbeleid te ontwikkelen. Ook moet hier rekening gehouden worden met de bredere context van Tsjechië dat, mede door zijn geschiedenis, een fietscultuur mist.

Contact

Jorn Van der Linden
Jorn.VanderLinden@student.uantwerpen.be 

CL1R1SZ