Een dynamisch canvas voor digitale creaties

Joran Verhezen

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul

Een dynamisch canvas voor digitale creaties

 

Deze masterthesis verdiept zich in de opkomende wereld van de digitale kunst. De populariteit van deze kunstvorm is onontkoombaar, maar de verouderde presentatiemethoden staven niet met de innovativiteit die achter sommige werken schuilt. Hiernaast blijft de digitaliseringsdrang binnen de cultuursector groeien, bij zowel de musea als de museumgangers. Er is momenteel een gebrek aan waardevolle, technologische en interactieve toepassingen en deze thesis probeert deze leegte op te vullen.

De meerwaarde van deze thesis ligt voornamelijk in het samenbrengen van verschillende innovatieve technologieën, zoals 4D-printing en state-of-the-art projectoren, om zo een unieke totaalervaring te creëren. Door met een rekbaar filament, of met een combinatie van rekbaar en vormvast filament te gaan printen op het projectiedoek, kan je bepaalde gedaanteveranderingen gaan voorprogrammeren, die per project zouden kunnen verschillen. Er worden basismodules ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij grotere opstellingen voor dynamische en egale vormen, maar hiernaast kunnen er voor elke consument apart zowel losstaande als geïntegreerde opstellingen worden gebouwd.

In combinatie met lineaire actuatoren en aspecten als Kinect software, wordt er nieuwe museale belevenis ontworpen die voldoet aan de drang naar interactie en digitalisering binnen de cultuursector en de traditionele grenzen van kunstbeleving doorbreekt. Dit allemaal met een éénduidig installatieproces en een extra focus op het verduurzamen van de culturele sector. Er wordt een levensduur van minstens 10 jaar gegarandeerd, met componenten die door de modulaire opbouw van dit concept moeiteloos vervangen kunnen worden.

Hiernaast draagt de thesis bij aan de maatschappij door het verkennen van nieuwe mogelijkheden om kunst en cultuur toegankelijker en boeiender te maken voor een breder publiek. Het is een nieuw medium om je creativiteit op te uiten. Het stimuleert de kunstenaar, de museumbeleving en de interactie tussen bezoekers en kunstwerken. Het kan bijdragen tot de museumbelevenis van slechtziende of blinde mensen en datgene wat nu ontastbaar is, zijnde digitale kunst, op een tastbare manier brengen.

CL1R1SZ