“De Statiestroat” – een genereuze plint

Jonne Michielsen

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Eva Storgaard
Marjan Michels

 “DE STATIESTROAT” 
– EEN GENEREUZE PLINT

Een studie van het kleine gebaar in de gevelarchitectuur

Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan vanwege de doorbraak van het online shoppen. Dit heeft een negatieve invloed op het karakter van een straat. Ook de Statiestraat in Antwerpen Berchem kampt met dit probleem. Ik onderzoek hoe de gelijkvloerse gevelpui bij kan dragen aan de herorganisatie van de lege winkelpanden en herontwerp gevels in functie van de generositeit van het kleine gebaar. Na de studie van de huidige gevels, ontdek ik allerlei genereuze principes die er voor zorgen dat de plint drager wordt van menselijke handelingen in zowel het exterieur als interieur.

COVID-19 stelde stedelingen op de proef. Social distancing is haast onmogelijk op de smalle voetpaden. Al snel werd duidelijk dat straten ontworpen zijn met oog op transport. Met dit als vertrekpunt, ontwerp ik amorfe voet- paden die breder worden bij bepaalde functies. Zo ontstaan er ‘plekken’/’stadstuintjes’ en dus meer open ruimte. Het spontane straatonwerp focust zich op de mens en minder op de auto. In deze rondingen staan stadsmodules. De blokken zullen een eigen leven beginnen leiden. Hier ontstaat ‘affordance’ omdat ze voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden: zitobject, plantenbak, speelobject enz. Ook het balkon, de enige private buitenruimte van stedelingen, dient meer aandacht te krijgen. Het felgroene, flexibele balkonontwerp kleurt de straat en zorgt voor uniformiteit boven de genereuze plint.

Contact

Jonne Michielsen
jonne.michielsen@hotmail.com

CL1R1SZ