GUIDOO

Jonas Noé

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck

GUIDOO

Guidoo is een intelligente bril die mensen met dementie begeleidt bij het uitvoeren van dagelijkse taken in huis. De doelstelling van guidoo is om de zelfredzaamheid van mensen met beginnende dementie te bevorderen. De bril biedt de gebruiker meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen wat leidt tot langer gelukkig thuis zijn. Bijgevolg ervaart de mantelzorger minder druk op de schouders.

Guidoo is meer dan gewoon een bril.  Een combinatie van beeldherkenning met eye tracking, auditieve instructies met een visuele Augmented Reality-laag en actieposters maken het mogelijk om de persoon op een intuïtieve manier te ondersteunen doorheen de dag.

Mensen met dementie willen niet geconfronteerd worden met hun ziekte en het feit dat ze begeleiding nodig hebben. Daarom was het belangrijk om de technologie in een stigmavrij jasje te steken. In tegenstelling tot de hedendaagse smart glasses, voldoet het ontwerp van Guidoo wel aan deze wens.

Actieposters 
Actieposters vervangen apparaten met veel knoppen en opties, zoals bijvoorbeeld een afstandsbediening van de televisie. Door middel van beeldherkenning en eye tracking wordt herkend wanneer de persoon op een functie drukt. De infraroodzender in de bril stuurt vervolgens het overeenkomstige infraroodsignaal door naar de televisie.

Auditieve instructies
Voor complexe taken zoals koffiezetten, moet een stappenplan opgesteld worden op maat van de persoon met dementie. Guidoo gebruikt een combinatie van auditieve instructies en een visuele laag op de bril om de persoon te begeleiden. Om de auditieve instructies stigmavrij te houden, maakt de bril gebruik van bone conduction speakers.

Visuele laag 
In de behuizing van de bril is een Augmented Reality projector geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat een visuele laag kan geprojecteerd worden op het rechterglas van de bril. Tijdens het uitvoeren van een complexe taak versterken laagdrempelige, dynamische visuele lagen de auditieve instructies zodat de persoon met dementie optimaal begeleid wordt.

Contact

Jonas Noé
jonas.noe3@gmail.com

CL1R1SZ