Van onroerend naar roerend erfgoed. Historische evolutie
en het effect van verplaatsing van het Wagenschob uit Kallo

Joline Berbers

Master Erfgoedstudies
2020 — 2021

studio
onderzoek

promotoren
Dirk Laporte

VAN ONROEREND NAAR ROEREND ERFGOED. HISTORISCHE EVOLUTIE
EN HET EFFECT VAN VERPLAATSING
VAN HET WAGENSCHOB UIT KALLO
 

Deze masterproef toont de historische evolutie van het Wagenschob uit Kallo. Het wagenschob werd in 1974 ontmanteld en in 1980 opgebouwd in het Openluchtmuseum Bokrijk. Tevens wordt het effect op de erfgoedwaarden als gevolg van de verplaatsing onderzocht.

Deze masterproef onderzoekt de historische evolutie van het Wagenschob uit Kallo. Het Wagenschob van Kallo werd vermoedelijk al voor 1830 gebouwd. Door de eeuwen heen heeft het, voor zover bekend werd in dit onderzoek, minstens negen eigenaren en/of bewoners gekend. Het Ketelhof werd in de koopakte omschreven als pachthoeve, het onderscheid tussen de eigenaren of bewoners kan in dit onderzoek niet altijd worden gemaakt.

Het wagenschob werd uiteindelijk in 1974 ontmanteld. De ontmanteling vond plaats in het kader van de onteigening van 264 hectare polder, om als industriegebied te kunnen inrichten.

Het wagenschob maakte deel uit van het Ketelhof, een typische Waaslandse-/ polderhoeve. Het wagenschob zelf valt niet onder één soort typologie te benoemen. Het gebouw bevat namelijk niet

alleen kenmerken van een wagenschob, maar ook van een polderschuur.

Het wagenschob werd in 1980 heropgebouwd in het

Openluchtmuseum Bokrijk. Deze masterproef onderzoekt tevens het effect van de verplaatsing op de erfgoedwaarden van het wagenschob. Hieruit blijkt dat het wagenschob zowel voor als na verplaatsing van architectonische en historische waarde getuigt. De ensemble- en contextwaarde als criteria voor de architecturale waarde zijn verdwenen, de zeldzaamheid is echter toegenomen. De herkenbaarheid als criterium voor de historische waarde is gebleven, in het onderzoek wordt een voorstel gedaan om deze herkenbaarheid te versterken.

Contact

Joline Berbers
jolineberbers@gmail.com

CL1R1SZ